האגודה הישראלית לתקשורת

האגודה הישראלית לתקשורת

היא עמותה הפועלת כאגודה המקצועית של חוקרים ומרצים לתקשורת בישראל. באגודה, שהוקמה ב-1995, חברים כמאתיים חוקרים ומרצים לתקשורת במוסדות להשכלה גבוהה, וכן אנשי מקצוע בתחומים שונים של תקשורת.

חדשות והודעות

גיליון נושא זה של כתב העת מסגרות מדיה מבקש להוסיף ולעורר את הדיון והמחשבה
האקדמיים סביב הממשק בין תקשורת...


להרחבה ...
הגיליון החדש של כתב העת של האגודה הישראלית לתקשורת - "מסגרות מדיה" - יצא לאור. סתיו 2019
לחצו על התמונה או על...


להרחבה ...