האגודה הישראלית לתקשורת
 
האגודה הישראלית לתקשורת היא עמותה רשומה (58-027-086-6) הפועלת כאגודה המקצועית של חוקרים ומרצים לתקשורת בישראל.
 
באגודה, שהוקמה ב-1995, חברים כמאתיים חוקרים ומרצים לתקשורת במוסדות להשכלה גבוהה, וכן אנשי מקצוע בתחומים שונים של תקשורת ההמונים.
 
האגודה מקיימת כנסים וימי-עיון, המוקדשים למחקר ביקורתי של התקשורת לסוגיה השונים ולדיון בסוגיות עכשוויות בתקשורת ומחקרה בישראל.
האגודה פועלת להדק  את הקשרים בין האקדמיה לבין השיח הציבורי בתחום התקשורת.
 
לאגודה כתב עת אקדמי - "מסגרות מדיה", היוצא פעמיים בשנה.
כל כתבי העת חופשיים לקריאה והורדה באתר בכתובת זו