מי אנחנו

ועד האגודה הישראלית לתקשורת  7                                

יו"ר האגודה הישראלית לתקשורת – פרופ' חיים נוי                                  

 מזכיר האגודה: מר אורי מלכין                                   

ועדת ביקורת - עו"ד ד"ר יובל קרניאל (יו"ר), פרופ' אורן סופר, ד"ר מירי גל עזר                                  

נשיא כבוד: פרופ' אליהוא כ"ץ                                  

ועדות האגודה                                  

                                   

ועדת רגולציה:                                   

ד"ר (עו"ד) יובל קרניאל, ד"ר אבשלום גינוסר, פרופ' עמית שכטר                                  

                                   

ועדת אתיקה ואמון הציבור:                                  

פרופ' חיליק לימור (יו"ר), ד"ר טלי תאני הררי                                  

                                   

ועדת יחסי ציבור:                                  

ד"ר רות אבידר (יו"ר), ד"ר לאה מנדלזיס, ד"ר תמר להב, ד"ר מיכל סלצקי, גב' ענבר בר יהודה, מר איתמר כהן, מר אור קריספיל, גב' מלכה שחם                                  

                                   

פורום צעירי האגודה לתקשורת                                  

גב' חן סבג בן-פורת (יו"ר)                                   

ראשי האגודה הישראלית לתקשורת בעבר   יו"ר האגודה בין השנים 2018-2018- פרופ' איתן גלבוע                                  

יו"ר האגודה בין השנים 2015-2012 - פרופ' חוה תדהר                                   

יו"ר האגודה בין השנים 2012-2009 - ד"ר נעם למלשטריך-לטר                                  

יו"ר האגודה בין השנים 2009-2006 - פרופ' מוטי נייגר                                  

יו"ר האגודה בין השנים 2006-2003 - פרופ' יחיאל לימור                                  

יו"ר האגודה בין השנים 2003-1999 - פרופ' הלל נוסק                                  

יו"ר האגודה בין השנים 1999-1995 - פרופ' דן כספי