חזון

האגודה הישראלית לתקשורת נוסדה במטרה לקדם את רמת המחקר והוראת התקשורת בישראל ואת התקשורת כדיסציפלינה מדעית וכפרופסיה.

האגודה מעוניינת ליצור מסגרת משותפת לדיון בין חוקרים מדיסציפלינות שונות בכלל וחוקרי תקשורת מתחומים שונים בפרט באמצעות כתב העת "מסגרות מדיה", אתר האינטרנט של האגודה, אגרות דו-שבועיות, כנס שנתי וימי עיון.

האגודה פועלת לשיתוף פעולה עם ארגונים בארץ ובעולם ומעודדת שיח משותף בין מקבלי החלטות וקובעי מדיניות בישראל לבין חוקרי התקשורת באקדמיה, מתוך מטרה להעמיק את השיח הציבורי בישראל בכל הנוגע לתחום התקשורת המתפתח.