מוסדות אקדמיים המעניקים תואר מוכר בתקשורת

האוניברסיטה העברית בירושלים
לימודים לתואר ראשון, שני ושלישי.
 
ראש המחלקה פרופ' פול פרוש ופרופ' יפעת מעוז
טלפון: 02-5883213. msfrosh@mscc.huji.ac.il
  המחלקה לתקשורת ועיתונאות, הפקולטה למדעי החברה, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים 91905 אוניברסיטת תל-אביב  לימודים לתואר ראשון, שני ושלישי   ראש החוג ד"ר דניאל דור   danield@post.tau.ac.il החוג לתקשורת, בנין נפתלי, אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, רמת אביב תל אביב 69978 אוניברסיטת חיפה לימודים לתואר ראשון, שני ושלישי   ראש החוג פרופ' יריב צפתי ytsfati@com.haifa.ac.il החוג לתקשורת, חדר 8034, בניין רבין, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 31905 אוניברסיטת בן גוריון בנגב לימודים לתואר שני ושלישי   ראש המחלקה פרופ' עמית שכטר   schejter@gmail.com   המחלקה לתקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, ת.ד. 653, באר שבע. 84105 האוניברסיטה הפתוחה לימודים לתואר ראשון   ראש תחום תקשורת פרופ' אורן סופר 09-7781763. orenso@openu.ac.il  האוניברסיטה הפתוחה, דרך האוניברסיטה 1, ת"ד 808, רעננה 43107   אוניברסיטת בר-אילן לימודים לתואר ראשון, שני ושלישי. בנוסף, ישנה יחידה מקצועית ללימודי תעודה והשתלמויות.   ראש בית הספר לתקשורת: פרופ' אשר כהן   asher.cohen@biu.ac.il 03-5317174. בית הספר לתקשורת, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 52900     המסלול האקדמי המכללה למינהל   לימודים לתואר ראשון   דיקן ד"ר יובל דרור   yuvald@colman.ac.il ביה"ס לתקשורת, המסלול האקדמי המכללה למינהל, שדרות יצחק רבין, 7, ראשון לציון, 75190 המכללה האקדמית ספיר לימודים לתואר ראשון   ראש בית הספר ד"ר אורלי סוקר orlys@sapir.ac.il ביה"ס לתקשורת, המכללה האקדמית ספיר, ד.נ. אשקלון 79165 המכללה האקדמית נתניה   לימודים לתואר ראשון ושני   מ"מ דיקן בית הספר פרופ' ד"ר עידית מנסוביץ manosevitch@gmail.com ביה"ס לתקשורת, המכללה האקדמית נתניה, רחוב האוניברסיטה 1, קריית יצחק רבין, נתניה 42365 המרכז הבינתחומי הרצליה לימודים לתואר ראשון ולתואר שני.   דיקן ד"ר נעם למלשטריך לטר   nll@idc.ac.il  ביה"ס לתקשורת, המרכז הבינתחומי הרצליה, ת.ד. 167 הרצליה 46150  אוניברסיטת אריאל בשומרון לימודים לתואר ראשון.    ראש בית הספר ד"ר אילן תמיר   ilantamir@biu.013.net.il ביה"ס לתקשורת, אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל 40700 המכללה האקדמית הדסה   לימודים לתואר ראשון.   ראש החוג לפוליטיקה ותקשורת פרופ' אריה נאור   aryena@hadassah.ac.il   ראש החוג לתקשורת צילומית פרופ' משה קן   mosheca@hadassah.ac.il החוג לפוליטיקה ותקשורת, המכללה האקדמית הדסה, רחוב הנביאים 37, ת.ד. 1114, ירושלים 91010 המכללה האקדמית עמק יזרעאל לימודים לתואר ראשון.   ראש החוג ודיקן בית הספר לתקשורת חברה וממשל פרופ' מיכאל קרן   mkeren@ucalgary.ca החוג לתקשורת, המכללה האקדמית עמק יזרעאל, ד.נ. עמק יזרעאל  19300 המכללה האקדמית כנרת - המחלקה ללימודי תקשורת לימודים לתואר ראשון.   ראש המחלקה : פרופ' הלל נוסק   hnossek@kinneret.ac.il   04-6653600   צמח, ד.נ. עמק הירדן 1513   המכללה האקדמית תל אביב-יפו - חטיבה לתקשורת פוליטית בבית הספר לממשל וחברה   לימודים לתואר ראשון (תואר בממשל וחברה עם חטיבה בתקשורת פוליטית)   ראש החטיבה ד"ר נועה לביא   lavie@mta.ac.il    03-6802742  המכללה האקדמית תל אביב-יפו, רחוב רבנו, ת.ד. 8401, יפו, מוסדות אקדמיים להכשרת מורים המעניקים תואר בחינוך במסלול תקשורת (תואר B.Ed)   המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין ראש החוג ד"ר איילת כהן 02-5663692. ayelet_k@hotmail.com  החוג לתקשורת, המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין, רח' מעגל בית המדרש 7, בית הכרם, ת"ד 3578, ירושלים, 91035 המכללה האקדמית הרצוג ראש החוג מר שי ולדמן 02-9937337. shaywa@herzog.ac.il המכללה האקדמית הרצוג , אלון שבות, גוש עציון 9043300 סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות ראש החוג מר מאיר ראובני Meir.Reuveni@smkb.ac.il החוג לתקשורת וקולנוע, בית הספר לאמנויות וטכנולוגיה של סמינר הקיבוצים, אנטיגונוס 6 / קלישר 5 תל אביב. אורנים המכללה האקדמית לחנוך ראש החוג ד"ר אריאל פרידמן 04-9838987. arielle_f@oranim.ac.il  החוג לתקשורת, אורנים - המכללה האקדמית לחינוך, דואר טבעון 36006 אורות ישראל, מכללה אקדמית לחינוך  ראשת התוכנית ללימודי תעודה גב' פנינה פרנקל pnina9652@gmail.com   מכללת גורדון, חיפה   ראשת החוג לתקשורת וחינוך ד"ר ארנת טורין ornat@gordon.ac.il   04-8590111   רח" טשרנחובסקי 73, חיפה.