מוסדות אקדמיים המעניקים תואר מוכר בתקשורת


לימודים לתואר ראשון, שני ושלישי.
 
ראש המחלקה פרופ' פול פרוש ופרופ' יפעת מעוז

טלפון: 02-5883213. msfrosh@mscc.huji.ac.il
 
המחלקה לתקשורת ועיתונאות, הפקולטה למדעי החברה, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים 91905


לימודים לתואר ראשון, שני ושלישי
 
ראש החוג ד"ר דניאל דור
 

החוג לתקשורת, בנין נפתלי, אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, רמת אביב תל אביב 69978

אוניברסיטת חיפה

לימודים לתואר ראשון, שני ושלישי
 
ראש החוג פרופ' יריב צפתי

החוג לתקשורת, חדר 8034, בניין רבין, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה 31905

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

לימודים לתואר שני ושלישי
 
ראש המחלקה פרופ' עמית שכטר
 
 
המחלקה לתקשורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, ת.ד. 653, באר שבע. 84105

האוניברסיטה הפתוחה

לימודים לתואר ראשון
 
ראש תחום תקשורת פרופ' אורן סופר

09-7781763. orenso@openu.ac.il 

האוניברסיטה הפתוחה, דרך האוניברסיטה 1, ת"ד 808, רעננה 43107
 

לימודים לתואר ראשון, שני ושלישי. בנוסף, ישנה יחידה מקצועית ללימודי תעודה והשתלמויות.
 
ראש בית הספר לתקשורת: פרופ' אשר כהן
 

03-5317174.

בית הספר לתקשורת, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 52900  
 

לימודים לתואר ראשון
 
דיקן ד"ר יובל דרור
 

ביה"ס לתקשורת, המסלול האקדמי המכללה למינהל, שדרות יצחק רבין, 7, ראשון לציון, 75190

המכללה האקדמית ספיר

לימודים לתואר ראשון
 
ראש בית הספר ד"ר אורלי סוקר

ביה"ס לתקשורת, המכללה האקדמית ספיר, ד.נ. אשקלון 79165

המכללה האקדמית נתניה  

לימודים לתואר ראשון ושני
 
דיקן בית הספר פרופ' מוטי נייגר

ביה"ס לתקשורת, המכללה האקדמית נתניה, רחוב האוניברסיטה 1, קריית יצחק רבין, נתניה 42365

המרכז הבינתחומי הרצליה

לימודים לתואר ראשון ולתואר שני.
 
דיקן ד"ר נעם למלשטריך לטר
 

ביה"ס לתקשורת, המרכז הבינתחומי הרצליה, ת.ד. 167 הרצליה 46150

 אוניברסיטת אריאל בשומרון

לימודים לתואר ראשון. 
 
ראש בית הספר ד"ר אילן תמיר
 

ביה"ס לתקשורת, אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל 40700

המכללה האקדמית הדסה  

לימודים לתואר ראשון.
 
ראש החוג לפוליטיקה ותקשורת פרופ' אריה נאור
 
 
ראש החוג לתקשורת צילומית פרופ' משה קן
 

החוג לפוליטיקה ותקשורת, המכללה האקדמית הדסה, רחוב הנביאים 37, ת.ד. 1114, ירושלים 91010


המכללה האקדמית עמק יזרעאל

לימודים לתואר ראשון.
 
ראש החוג פרופ' בר יצחק חיה
 

החוג לתקשורת, המכללה האקדמית עמק יזרעאל, ד.נ. עמק יזרעאל  19300


לימודים לתואר ראשון.
 
ראש המחלקה ד"ר לאה מנדלזיס
 
 
04-6653600   צמח, ד.נ. עמק הירדן 1513
 
 
לימודים לתואר ראשון (תואר בממשל וחברה עם חטיבה בתקשורת פוליטית)
 
ראש החטיבה ד"ר נועה לביא
 
 
03-6802742  המכללה האקדמית תל אביב-יפו, רחוב רבנו, ת.ד. 8401, יפו,

מוסדות אקדמיים להכשרת מורים המעניקים תואר בחינוך במסלול תקשורת (תואר B.Ed)
 

ראש החוג ד"ר איילת כהן

02-5663692. ayelet_k@hotmail.com 

החוג לתקשורת, המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין, רח' מעגל בית המדרש 7, בית הכרם, ת"ד 3578, ירושלים, 91035

המכללה האקדמית הרצוג

ראש החוג מר שי ולדמן

02-9937337. shaywa@herzog.ac.il

המכללה האקדמית הרצוג , אלון שבות, גוש עציון 9043300

ראש החוג מר מאיר ראובני

החוג לתקשורת וקולנוע, בית הספר לאמנויות וטכנולוגיה של סמינר הקיבוצים, אנטיגונוס 6 / קלישר 5 תל אביב.

אורנים המכללה האקדמית לחנוך

ראש החוג ד"ר אריאל פרידמן

04-9838987. arielle_f@oranim.ac.il 

החוג לתקשורת, אורנים - המכללה האקדמית לחינוך, דואר טבעון 36006

אורות ישראל, מכללה אקדמית לחינוך 

ראשת התוכנית ללימודי תעודה
גב' פנינה פרנקל
pnina9652@gmail.com
 
 
ראשת החוג לתקשורת וחינוך
ד"ר ארנת טורין
ornat@gordon.ac.il
 
04-8590111
 
רח" טשרנחובסקי 73, חיפה.