תוכניית כנס האגודה ה- 15

תוכנית כנס האגודה הישראלית לתקשורת השנתי ה- 15

אוניברסיטת חיפה

14 אפריל 2011

8:30-9:35 התכנסות:
לובי "בית הסטודנט" קומה 2

9:35-11:05 מושבי בוקר (מקבילים):

מושב 1. בין טרור למלחמה והנצחה
יו"ר ומגיב: פרופ' הלל נוסק, המסלול האקדמי המכללה למנהל

חדר 104

1. אל-קאעידה שלחה לך בקשת חברות: השימוש של הטרור ברשתות חברתיות מקוונות
פרופ' גבי וימן, אוניברסיטת חיפה

2. תקשורת והיבטים אסטרטגיים של סכסוכים בעצימות נמוכה: מקרה המבחן של ישראל בלבנון 2000-1985
ד"ר ציפי ישראלי, המכללה האקדמית עמק יזרעאל ואוניברסיטת תל-אביב

3. הבניית המציאות והמלחמה בטרור: דרמות טלוויזיה בארה"ב 2001- 2004
גב' חן פיקהולץ-רן, ד"ר יעלי בלוך-אלקון, אוניברסיטת בר-אילן

4. מופעי הנצחה של אליטות ישראליות: ניתוח שיח של מובאות בספר מבקרים-אחמי"ם באתר ההנצחה בגבעת התחמושת
ד"ר חיים נוי, המכללה האקדמית ספיר

מושב 2. זיכרון וזהות
יו"ר ומגיבה: פרופ' תמר ליבס, האוניברסיטה העברית בירושלים

חדר 225

1. "הקן המרופד של הישראלים כאן": התקשורת הישראלית כתותב זהותני עבור מהגרים ישראלים בארצות הברית
ד"ר עמית קמה, ד"ר ורד מלכה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל

2. אתנוגרפיה בערוץ הטלוויזיה IETV – Israeli Ethiopian Television
גב' תמר קנה-שליט, אוניברסיטת חיפה.

3. זהות לאומית/ציונית והטלוויזיה הישראלית הלאומית המוקדמת - המקרה של זהו זה: ניתוח של סממנים קוליים וחזותיים בתוכנית הנוער זהו זה
גב' אמברלי סנטנר, המרכז הבינתחומי הרצליה

4. נרטיבים ושיח במפגשי דיאלוג בין יהודים וערבים-פלסטינים בישראל: סוגיית זהותה של ישראל כמדינה יהודית-דמוקרטית מנקודת המבט של מנחי המפגש היהודים
מר יפתח רון, האוניברסיטה העברית בירושלים

5. חדשות מהעבר: חדשותיות ועיצוב זיכרון קולקטיבי
ד"ר אייל זנדברג, המכללה האקדמית נתניה; ד"ר אורן מאיירס, אוניברסיטת חיפה; ד"ר מוטי נייגר, המכללה האקדמית נתניה


מושב 3. משחקים מקוונים מגיל 0 עד 100: זהויות אלטרנטיביות, קהילות ומסרים
יו"ר ומגיב: פרופ' שמואל (סאם) ליימן-ווילציג, אוניברסיטת בר-אילן

חדר 107

1. מן המרפסת אל המסך – משחקים בקהילות מקוונות של מבוגרים
ד"ר גלית נמרוד, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

2. "רק שיחקנו משחק"? פלטפורמות משחקיות ככלי למידה על ה"אחר" בקרב ילידים דיגיטליים משני עברי הסכסוך הישראלי-פלסטיני
ד"ר רונית קמפף, מר נתן סטולרו, אוניברסיטת תל אביב.

3. הראה לי את האווטאר שלך ואומר לך מי אתה: האם דמיון בין אווטארים משמעותי בתהליכים קבוצתיים?
גב' איידאי סאידאקמטובה, מר אדם גרבר, מר אלון מרום, ד"ר דורון פרידמן ,גב' ביאטריס האסלר, המרכז הבינתחומי הרצליה

4. עושר מסר ההפרעה והשפעתו על איכות הביצוע הקוגניטיבי
גב' אילת חן לוי, פרופ' שיזף רפאלי, אוניברסיטת חיפה; ד"ר ירון אריאל, המכללה האקדמית עמק יזרעאל

מושב 4. מקומיקס ואנימציה ועד לדיגיטציה: תיעוד, שימושים ופרשנויות
יו"ר ומגיב: ד"ר פול פרוש, האוניברסיטה העברית בירושלים

חדר 201

1. ממלכת בית שלישי - ישראל האלטרנטיבית בקומיקס הישראלי ומה היא אומרת לנו עלינו
מר עופר ברנשטיין, אוניברסיטת בר-אילן

2. ואלס עם באשיר – אנימציה ותרגום כדרכי תיעוד
ד"ר רחל ויסברוד, אוניברסיטת בר-אילן; ד"ר איילת כהן, המכללה האקדמית הדסה

3. תמונה עגומה: השפעות המעבר לצילום דיגיטלי על צילום העיתונות בישראל
גב' ענבל אברהם, ד"ר צבי רייך, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

4. צפייה בוידיאו ברשת האינטרנט בישראל – דפוסים ומניעים
ד"ר אורן צוקרמן, ד"ר גלי עינב, גב' אילת גל-עוז, המרכז הבינתחומי הרצליה

מושב 5. מגדר, דימוי וייצוג
יו"ר ומגיבה: פרופ' חוה תדהר, המכללה האקדמית כנרת

חדר 202

1. "פינת האשה והפועלת"- דימויי ותפקידי מגדר בעיתון "קול העם" היומי 1947-1949
ד"ר שחלב סטולר-ליס, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

2. טוטסי בכיתה : דמויות של מורות נשים בגילום שחקנים גברים, בקומדיות טלוויזיוניות ישראליות גב' ארנת טורין, אוניברסיטת תל אביב ומכללת גורדון לחינוך

3. ייצוג אשת הקריירה: שיחים פמיניסטיים במגזין עסקים לנשים - ליידי גלובס,
ד"ר עינת לחובר, המכללה האקדמית ספיר

4. מנובלה ספרותית לנבלה טלוויזיונית. דיון בסדרת הטלוויזיה "נבלות"
מר איתי חרל"פ, אוניברסיטת תל אביב והמכללה האקדמית ספיר

11:05-11:15 הפסקת קפה

11:15-12:45 מושבי צהריים (מקבילים):

מושב 6. חשיפה פרטיות ואסתטיקה
יו"ר ומגיבה: פרופ' חנה אדוני, המרכז הבינתחומי הרצליה

חדר 104

1. אילוף הגוף, מניעת הבושה: הפרשות הגוף, פרסום ומסרים תרבותיים
ד"ר סיגל ברק-ברנדס, המסלול האקדמי המכללה למנהל; ד"ר עמית קמה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל

2. חברה ללא סודות: האסתטיקה של חברת הבקרה ושאלת האינטימיות
ד"ר דוד גורביץ, ד"ר דן ערב, המסלול האקדמי המכללה למנהל

3. תגובת קהל לחשיפה עצמית בתכניות מציאות: הקשר בין תזמון חשיפה לחיבה כלפי דמות המדיה
גב' מיכל הרשמן שטרית, אוניברסיטת חיפה

4. מדיה חדשים ופרטיותם של ילדים ובני נוער,
ד"ר ניקולס ג'ון, האוניברסיטה העברית בירושלים

מושב 7. נגישות, השתתפות ופערים חברתיים בעידן ה- 2.0
יו"ר ומגיב: פרופ' תמיר שפר, האוניברסיטה העברית בירושלים

חדר 225

1. צדקה מתווכת מחשב: האם עמותות ישראליות משתמשות באינטרנט
ד"ר רות אבידר, אוניברסיטת חיפה והמכללה האקדמית עמק יזרעאל; פרופ' שיזף רפאלי, אוניברסיטת חיפה

2. הפער הדיגיטלי בישראל: נתונים חדשים
ד"ר סבינה ליסיצה, ד"ר אזי לב-און, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון

3. השתתפות פוליטית בעידן הדיגיטלי. בחינת אפקטיביות השימוש באתרים פוליטיים על דרגת ההשתתפות הפוליטית של אזרחים ככלל, ועל צמצום פערים במתן שוויון הזדמנויות בפרט
מר אמיר שרייבר, ד"ר ישראל ויסמל-מנור, אוניברסיטת חיפה

4. מחזור החיים והצלחתה של קהילה וירטואלית: מקרה בוחן של קהילה מובחנת המגבילה את ההצטרפות לשורותיה
ד"ר תרצה הכטר, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון

מושב 8. הזיקה בין סיקור המשפט בתקשורת הישראלית לאמון הציבור במערכת אכיפת החוק והמשפט.
יו"ר ומגיב: פרופ' דן כספי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

חדר 107

1. מדד שלטון החוק 2000-2010
פרופ' אריה רטנר, אוניברסיטת חיפה

2. תפיסות תרומת המדיה לירידת אמון הציבור במערכת המשפט הפלילי בישראל
גב' אורנית קרביץ ופרופ' עקיבא כהן, אוניברסיטת תל אביב

3. אורך פסקי הדין, פלורליזם וליברליזם בתהליך קבלת ההחלטות של בית המשפט העליון בישראל – האם השתנה דבר?
ד"ר מירון גרוס, המכללה האקדמית ת"א יפו ואוניברסיטת תל אביב

4. הערכאה העיתונאית- סיקור משפטים פופולאריים בעיתונות הישראלית
ד"ר ענת פלג, ד"ר רינה בוגוש, אוניברסיטת בר-אילן

5. התקשורת וחוסר האמון של הציבור במערכת המשפט בסוגיית הוצאת ילדים מהבית
פרופ' אסתר הרצוג, המכללה האקדמית בית ברל

מושב 9. מקומה של עיתונות הספורט בתקשורת הישראלית
יו"ר: ד"ר אילן תמיר,
המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון ואוניברסיטת בר-אילן
מגיב: פרופ' אמיר בן-פורת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

חדר 202

1. משחקן ציר לסנטר, משער לגול, מציידי כישרונות לסקאוטרים: גוויעתה של השפה העברית במדורי הספורט בעיתונות היומית
פרופ' יחיאל לימור, אוניברסיטת תל-אביב

2. עיתונות הספורט כשמורה גברית
ד"ר עלינא ברנשטיין, המסלול האקדמי המכללה למנהל; ד"ר אילן תמיר, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון ואוניברסיטת בר-אילן

3. הפרופסיה של עיתונאי הספורט
מר שלומי ברזל, המסלול האקדמי המכללה למנהל ועורך ספורט הארץ

4. עיתונות הספורט: תחרות במדרון חלקלק
מר שלמה מן, מבקר תקשורת ספורט, העין השביעית

מושב 10. טכנולוגיה חסרה: על האפשרויות שטכנולוגיות תקשורת פותחות וסוגרות
יו"ר ומגיבה: ד"ר לימור שיפמן, האוניברסיטה העברית בירושלים

חדר 201

1. דלות ועושר בתקשורת מקוונת
ד"ר יורם קלמן, האוניברסיטה הפתוחה

2. אם ליזה דוליטל היתה מסמסת: על הלגיטימציה החברתית-תרבותית ליצירתיות לשונית בתקשורת דיגיטאלית
ד"ר אורן סופר, האוניברסיטה הפתוחה

3. מנגנונים מגבילים: הבניית משתמשים כאויבים
ד"ר יובל דרור, המסלול האקדמי המכללה למנהל

4. אמביוולנטיות ביחס למדיה: הבניית זהות באמצעות שימוש מוגבל באמצעי תקשורת
ד"ר רבקה ריב"ק וד"ר מישל רוזנטל, אוניברסיטת חיפה

14:00- 12:45 הפסקת צהריים

14:00-15:30 מושבי אחר-הצהריים (מקבילים):

מושב 11. עיתונות ואתיקה
יו"ר ומגיב: פרופ' דב שנער, המכללה האקדמית נתניה

חדר 201

1. "אל תזיזו את הגבינה שלי": הקהילה הפרשנית העיתונאית בישראל לנוכח ניסוי בעיתונות
ד"ר הגר להב, המכללה האקדמית ספיר

2. האם יש תחליף לכתב החדשות? הארץ של הסופרים" כמקרה בוחן
ד"ר צבי רייך, אוניברסיטת באר שבע בנגב

3. סוגיות אתיות שוועדות אתיקה לא חשבו עליהן? השלכות לקמפיין תקשורתי. מחקר עמדות הציבור לגבי חוק הנותן קדימות למי שחותם על כרטיס תרומת איברים
ד"ר נורית גוטמן, אוניברסיטת תל אביב; גב' תמר אשכנזי, המרכז הלאומי להשתלות, משרד הבריאות; ד"ר ענת גסר-אדלסבורג, אוניברסיטת חיפה

4. עוין מדי, מכבד מדי: חבות עיתונאית בעקבות ראיונות פוליטיים
ד"ר זוהר קמפף, פרופ' תמר ליבס וגב' אפרת דסקל, האוניברסיטה העברית בירושלים

מושב 12. חשיבה מחודשת על מודלים ומושגים במחקרי תקשורת
יו"ר ומגיב: פרופ' אליהוא כ"ץ, האוניברסיטה העברית בירושלים

חדר 104

1. אמון וחוסר אמון במדיה החדשותיים: בנייה ותיקוף כלי מדידה חדש
גב' רינה מזאוי, אוניברסיטת חיפה

2. המודל החדש לבחינת אפקטיביות הפרסומת בקרב צעירים: הוספת משתני המעורבות למודלים קיימים
ד"ר טלי תאני-הררי, אוניברסיטת בר-אילן

3. ממים בעידן הדיגיטלי: דיון מחודש במושג טעון
ד"ר לימור שיפמן, האוניברסיטה העברית בירושלים

4. מסגור ומסגור מחדש: תגובות גולשים כמצע גידול לרעיונות ביואתיים
גב' אסתר לסלו, הטכניון; פרופ' ברוס לוינשטיין, אוניברסיטת קורנל; ד"ר אילת ברעם-צברי, הטכניון

5. הסברה ברשתות חברתיות – סוף עידן התקשורת ה"דו-שלבית"?
ד"ר נעם למלשטריך לטר, מר גרגורי אסמולוב, מר אלכס גקר, המרכז הבינתחומי הרצליה

מושב 13. מבלוגינג לוויקי, מפייסבוק לטוייטר: המדיה החדשים פוגשים את המדיה ה"מסורתיים"- עולם חדש מופלא?
יו"ר ומגיב: פרופ' שיזף רפאלי, אוניברסיטת חיפה

חדר 107

1. שימוש וחשיפה ברשת "פייסבוק"-המקרה הישראלי
ד"ר ירון אריאל וגב' שרונה אביטאי, המכללה האקדמית עמק יזרעאל

2. מדיה חברתיים ויחסי ציבור ארגוניים
ד"ר רות אבידר, אוניברסיטת חיפה והמכללה האקדמית עמק יזרעאל

3. מתבוננים בכדור הבדולח של המדיה החברתיים
גב' דורית גייפמן, אוניברסיטת חיפה

4. תוכנית 'צפונה' 2.0 ככלי לעידוד מורים לשילוב הוראה בכיתות מתוקשבות במקצועות של"ח וידיעת הארץ בחטיבות הביניים
גב' אילת חן לוי, אוניברסיטת חיפה והמסלול האקדמי המכללה למנהל


מושב 14. צריכה וייצור מדיה ע"י קהלים: מאנלוגי לדיגיטלי
יו"ר ומגיבה: ד"ר לאה מנדלזיס, המכללה האקדמית נתניה

חדר 202

1. אייכמן מעל גלי האתר
ד"ר עמית פינצ'בסקי, פרופ' תמר ליבס, האוניברסיטה העברית בירושלים

2. תוכן מופק משתמשים בעיתונות המקוונת בישראל: המחקר והשטח
ד"ר עידית מנוסביץ, המכללה האקדמית עמק יזרעאל

3. פנאי מקוון
ד"ר גלית נמרוד, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב; פרופ' חנה אדוני, המרכז הבינתחומי הרצליה

4. מתעגלות ומגגלות: שימושים וסיפוקים של נשים ישראליות הרות ברשת האינטרנט
ד"ר אימי לב, אוניברסיטת תל אביב

מושב 15. תקשורת פוליטית: עיתונות עוינת, מגויסת, מפייסת וממסגרת
יו"ר ומגיב: פרופ' גבי וימן, אוניברסיטת חיפה

חדר 225

1. "להגן על אזרחי המדינה מפני הממשלה": מבט מחודש על תפישת "העיתונות המגויסת"
ד"ר רפי מן, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון

2. תקשורת מקדמת פיוס - המדור 'אחרי מות' בעיתון הארץ 2001-2009
ד"ר דליה גבריאלי נורי, מכללת הדסה ירושלים ואוניברסיטת בר אילן; ד"ר עינת לחובר, המכללה האקדמית ספיר

3. תנועות פוליטיות ומדיה חדשים: הצגת התפיסה של התאמה דיגיטלית
גב' הדס איל, פרופ' גדי וולפספלד, האוניברסיטה העברית בירושלים

4. קלידוסקופ של מסגורים: מקרה "נוער הגבעות"
ד"ר הני זובידה, המרכז הבינתחומי הרצליה; מר מיקי מירו, האוניברסיטה העברית בירושלים; ד"ר דוד מקלברג, בית הספר הגבוה שנקר

15:30-15:45 הפסקת קפה

16:45- 15:45 מושב מליאה לכבוד ספרים חדשים בתקשורת והענקת פרס למאמר סטודנט מצטיין על שם ד"ר יובל שחל ז"ל

יו"ר ומגיב: פרופ' מנחם בלונדיים, האוניברסיטה העברית בירושלים

אולם ספדיה בניין רב תכלתי

א. הענקת פרס למאמר סטודנט מצטיין ע"ש ד"ר יובל שחל, ז"ל

ב. ספרים חדשים בתקשורת

1. פרופ' דפנה למיש – Screening Gender on Children's Television:

The Views of Producers around the World

2. פרופ' שושנה בלום-קולקה וד"ר מיכל חמו – "ילדים מדברים: דפוסי תקשורת בשיח עמיתים"

3. ד"ר טל סמואל-עזרן – Al-Jazeera and US War Coverage

4. ד"ר ערן פישר – Media and New Capitalism in the Digital Age: The

Spirit of Networks

5. ד"ר אביבית אגם-דאלי – מחוזות חפץ. נופי פרסומת בישראל
 
6. ד"ר צבי רייך - Participatory Journalism: Guarding Open Gates at Online Newspapers
with: Jane B. Singer, David Domingo, Ari Heinonen, Alfred Hermida, Steve Paulussen, Thorsten Quandt, Marina Vujnovic
 
7. ד"ר יובל שחל ז"ל – נָאשָה פְּרֶסָה: עיתונות יהודית ברוסיה הבתר-סובייטית . (עורך מדעי: ע. קמה).
  
16:45-17:00 הפסקת קפה
 
17:00-18:20 מושב מליאה
 
אולם ספדיה בניין רב תכלתי
17:00-17:10 דברי ברכה ודיווח: ד"ר נעם למלשטריך לטר, יו"ר האגודה הישראלית לתקשורת , דיקן מייסד בית הספר סמי עופר לתקשורת במרכז הבינתחומי הרצליה
 
17:10-17:20 לקחים משיתוף חוקרי תקשורת באקדמיה בכנסי העיתונות באילת: מר יוסי בר-מוחא, מנכ"ל אגודת העיתונאים, תל אביב ויו"ר כנס אילת לעיתונות
 
17:20-18:20 דיון: העיתונות והאקדמיה – ידידים או אויבים?"
 
 
יו"ר ומגיב: פרופ' חיליק לימור, אוניברסיטת תל אביב
 
משתתפים:
 
מר אבי משולם, עורך ראשי, מעריב
 
מר אורי רוזן, סמנכ"ל התוכן חדשות ערוץ 10
 
גב' יפה ויגודסקי, מנכ"ל הטלוויזיה החינוכית בישראל
 
מר מוטי שקלאר, מנכ"ל רשות השידור
 
גב' צאגה מלקו, מנהלת רשת א', קול ישראל
 
מר ראודור בנזימן, מנהל חברת החדשות ערוץ 10
 
נעילה
 
פוסטרים
מוצגים במהלך כל יום הכנס בלובי בית הסטודנט
"מדברים כהלכה": על הרטוריקה של פרסומות בעיתונות החרדית
ד"ר אורלי צרפתי, המכללה האקדמית עמק יזרעאל וד"ר עירית זאבי, המכללה האקדמית עמק יזרעאל, המכללה האקדמית אורנים.
 
תפקידן של הרשתות החברתיות במזרח התיכון
ד"ר טל פבל, המכללה האקדמית נתניה
 
עמדות מורים ביחס למסרים מיניים בדרמות טלוויזיוניות
גב' ירדן רז, אוניברסיטת תל אביב
 
יחסי שירותי המודיעין והתקשורת בדמוקרטיות ליברליות: המוסד והתקשורת הישראלית
ד"ר כלילה מגן ופרופ' איתן גלבוע, אוניברסיטת בר-אילן
 
הצילום כעדות ראייה – התבוננות בתצלומי תושבי ארץ הקודש במאה הי"ט ד"ר נורית כרמל, המכללה האקדמית ספיר