רישום לכנס

החל הרישום לכנס האגודה הישראלית לתקשורת ה- 16

הכנס השנתי ה- 16 של האגודה הישראלית לתקשורת

ייערך בחוג לתקשורת של אוניברסיטת תל אביב בימים שלישי ורביעי, 3-4 באפריל, 2012, אוניברסיטת תל אביב.

תוכנית הכנס

את תכניית הכנס ניתן להוריד כאן
 
הרשמה מקוונת
 
הרשמה מקוונת (בכרטיס אשראי) לכנס ו/או חברות שנתית באגודה לתקשורת
נעשית באתר בכתובת זו:
  
הרשמה בדואר
 
להרשמה במשלוח צ'ק וטופס רישום מלא יש להוריד טופס זה ולשלוח אותו לכתובת האגודה (מופיע בטופס)
 
תעריפי הרשמה

א. הרשמה לכנס לאורחים (ללא תואר אקדמי), לסטודנטים לתואר ראשון ולמורים: 60 ₪

ב. הרשמה לכנס וחברות שנתית באגודה לסטודנטים לתארים מתקדמים ולמורים בעלי תואר שני ומעלה: 100 ₪

ג. הרשמה לכנס וחברות שנתית באגודה לבעלי תואר שלישי: 220 ₪

ד. הרשמה לכנס בלבד למי שאינו בעל תואר שלישי: 60 ₪

ה. הרשמה לכנס בלבד לבעלי תואר שלישי: 120 ₪

ו. חברות שנתית באגודה ללא הרשמה לכנס למי שאינו בעל תואר שלישי ("חבר נלווה"): 50 ₪

ז. חברות שנתית באגודה ללא הרשמה לכנס לבעלי תואר שלישי: 100 ₪

תשלום לכנס מקנה זכות השתתפות בכל המושבים בכנס (בין אם ליום או ליומיים), קבלת גיליון חדש של כתב העת מסגרות מדיה וארוחת צהריים (ביום השני לכנס).

כתובת דוא"ל האגודה הישראלית לתקשורת:mail.isca@gmail.com

חברי ועדת הכנס:

ד"ר נעם למלשטריך לטר (יו"ר האגודה); ד"ר יונתן כהן; פרופ' חוה תדהר; פרופ' נורית גוטמן; מר מתן אהרוני (רכז האגודה)