תוכנית כנס האגודה ה-17

כנס האגודה הישראלית לתקשורת ה- 17

יום חמישי, י' בניסן תשע"ג, 21 מרץ 2013

אוניברסיטת בר-אילן

 

תוכנית הכנס*

9:30-8:30

התכנסות והרשמה


10:50-9:30
בניין 1102
אולם 2

מושב פתיחה:

יו"ר: פרופ' חוה תדהר, יו"ר האגודה הישראלית לתקשורת

ברכות: פרופ' חוה תדהר, יו"ר האגודה הישראלית לתקשורת
פרופ' איתן גלבוע, אוניברסיטת בר-אילן

אישור ועד האגודה ותקציב האגודה
הענקת פרס עבודת סטודנטים מצטיינת על-שם ד"ר יובל שחל ז"ל

מושב מליאה מרכזי

דמוקרטיה, עיתונות והרשת:
האם התקשורת המקוונת תציל את חופש העיתונות?

יו"ר: ד"ר נעם למלשטריך לטר, המרכז הבינתחומי הרצליה

משתתפים
:
ד"ר יובל קרניאל, המרכז הבינתחומי הרצליה
ד"ר ענת פלג, אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר יחיאל שבי, אוניברסיטת בר-אילן
גב' אילת מצגר, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

10:50 – 11:00

הפסקה


12:30-11:00

מושבי בוקר: מושבים מקבילים

12:30-11:00
בניין 1103
כיתה 22

מושב 1

מלחמה, צבא וסכסוכים לאומיים באמצעי תקשורת מסורתיים וחדשים
יו"ר ומגיב: פרופ' דב שנער
, המכללה האקדמית נתניה

ד"ר רונית קמפף, אוניברסיטת תל אביב:
האם טובות השתיים מהאחת? לשחק לבד לעומת לשחק בזוג בסימולציה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני

גב' ענבל לוי-ליבוביץ', אוניברסיטת חיפה:
על הרטוריקה של יציאה למלחמה

ד"ר ארז כהן ומר תומר סיימון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב:
ציוצי מלחמה: השימוש של צה"ל בטוויטר ופייסבוק במהלך מבצע 'עמוד ענן'

גב' הילה לוינשטיין, אוניברסיטת בר-אילן ואוניברסיטת אריאל וד"ר יהודית אורבך, אוניברסיטת בר-אילן:
מאויב לאוהב? סיקור מנהיגי האויב הלאומי בזמני עימות ובתהליכי שלום

ד"ר תיקי בלס וד"ר שלמה שפירא, אוניברסיטת בר-אילן:
אויבים, סיפור אהבה: על קשריהם המיוחדים של הכתבים לענייני שטחים (רשות פלסטינאית) בתקשורת הישראלית עם עמיתיהם בתקשורת הפלסטינאית

12:30-11:00
בניין 1104
כיתה 42

מושב 2

שימושים יח"צניים ודתיים במדיה מסורתיים וחדשים
יו"ר ומגיבה: ד"ר יעלי בלוך-אלקון, אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר כלילה מגן, פרופ' איתן גלבוע, אוניברסיטת בר-אילן:
יחסי ציבור מתוך הצללים: המוסד והשב"כ מול התקשורת הישראלית

ד"ר עירית זאבי, אורנים המכללה האקדמית לחינוך והמכללה האקדמית עמק יזרעאל:
בין 'העם החליט קפה עלית' ל'Hot – כל מה שחם': על הרטוריקה של סיסמת-הפרסומת בעבר ובימינו

ד"ר מרב כץ-קמחי, אוניברסיטת תל אביב וד"ר עידית מנוסביץ, המכללה האקדמית נתניה:
שימוש בפייסבוק נגד פייסבוק :אסטרטגיות מחאה מקוונת של גרינפיס

המקרה של קמפיין Coal Unfriend של גרינפיס

ד"ר תמר להב, אוניברסיטת אריאל:
פעילות יחסי ציבור באינטרנט בישראל 2012: יחסים משתנים

פרופ' יואל כהן, אוניברסיטת אריאל:
אינטרנט, מחשבים והרב הישראלי

12:30-11:00
בניין 1104
כיתה 243

מושב 3

הרטוריקות המשתנות של החדשות: עבר, הווה ועתיד בשיח החדשותי ובמחקרו. מושב לזכרו של פרופ' רפי ניר
יו"ר ומגיבה: פרופ' שושנה בלום-קולקה, האוניברסיטה העברית בירושלים

דברים לזכרו של רפי ניר

ד"ר מיכל חמו, המכללה האקדמית נתניה:
בין מסורת לחידוש, בין המקצועי לאישי, בין גילוי לכיסוי: מתחים פנימיים במיצוב אנשי חדשות הטלוויזיה בישראל

ד"ר איילת כהן, המכללה האקדמית הדסה:
חדשות שזוּרות כצמה: דפוסי השיח ומקום האזרח ב"היום שהיה" עם גיא זהר

ד"ר זוהר קמפף, האוניברסיטה העברית בירושלים:
ביצועיות מתווכת: כיצד המדיה משנים את דרכי המימוש והפרשנות של פעולות דיבור?

ד"ר מוטי נייגר, המכללה האקדמית נתניה:
לא קרה, לא יתקיים, נמנע וסוכל: על חדשות המתייחסות לאירועים שלא התרחשו

12:30-11:00
בניין 1104
כיתה 244

מושב 4

סילבוס חדש: סוגיות בבחירת ועריכת ספרי האוניברסיטה הפתוחה בתחום התקשורת

יו"ר ומגיב: ד"ר אורן סופר, האוניברסיטה הפתוחה

פרופ' מוטי רגב, האוניברסיטה הפתוחה:
על הדואליות שבכתיבת ספרים בנושאי תרבות ותקשורת

ד"ר דוד לוין, המסלול האקדמי המכללה למנהל:
תרגום דידקטי של ספרים להוראה מרחוק

ד"ר ארן ליביו, אוניברסיטת חיפה:
תקשורת ללא גבולות: המעבר הבין-תרבותי של חומרי לימוד בתקשורת

פרופ' ענת פירסט, המכללה האקדמית נתניה ופרופ' פול פרוש, האוניברסיטה העברית בירושלים:

מבט מבפנים ומבחוץ

12:30-11:00
בניין 1104
כיתה 249

מושב 5

מאחורי הקלעים: כיצד עובדים ופועלים אנשי התקשורת

יו"ר ומגיבה: פרופ' תמר ליבס, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר צבי רייך, אוניברסיטת בן גוריון בנגב:
האם העבודה העיתונאית מידרדרת? מחקר ארוך טווח בעיתונות היומית המודפסת בישראל

מר חיים חגי וד"ר רועי דודזון, אוניברסיטת חיפה:
מבנה הקריירה של תסריטאים ישראליים בסביבה כלכלית וטכנולוגית משתנה

ד"ר נדב גבאי, אוניברסיטת בר-אילן:
המקורות הפוליטיים של צמיחת המדע החברתי: השפעת הדיווח העיתונאי על התרבות הארגונית של הפרלמנט הבריטי, 1780-1840

מר ערן כתר, אוניברסיטת חיפה:

יחסי מוען, מסר ונמען במדיה חדשים: מקרה הבוחן של קמפיינים לשיווק תיירות בסביבת Web 2.0

מר יגאל גודלר וד"ר צבי רייך, אוניברסיטת בן גוריון בנגב:
במפתיע או שלא: תפקיד סוג האירוע בניבוי דפוסי הסיקור בתקשורת הישראלית

12:40-12:30

הפסקה

14:10-12:40

מושבי צהריים: מושבים מקבילים

14:10-12:40
בניין 1104
כיתה 249

מושב 6

מודלים תקשורתיים תיאורטיים, אתיים ורגולטוריים

יו"ר ומגיב: פרופ' דן כספי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

גב' רביד אורן, גב' נירית וייס-בלט, פרופ' גבי וימן, גב' מיה מזור, מר גרמאו מנגיסטו, אוניברסיטת חיפה:
סופה של תקשורת ההמונים? הערכה מחדש

ד"ר חנן נוה, המכללה האקדמית ספיר, ד"ר חמדה בן יהודה, אוניברסיטת בר-אילן, גב' לובה לוין-בנצ'יק, אוניברסיטת בר-אילן:
שאלה של זמן – תקשורת, פוליטיקה בינלאומית וזמן במעבדה

גב' שני הורוביץ – רוזן ופרופ' איתן גלבוע, אוניברסיטת בר-אילן:
תקשורת ופילנתרופיה: מודל תיאורטי בין - תחומי

ד"ר זוהר קמפף וגב' אפרת דסקל, האוניברסיטה העברית בירושלים:
להשלים עם חוסר השלמות: עקרונות אתיים למדיניות תיקונים בעיתונות הכתובה

ד"ר אלעד פלד, אוניברסיטת חיפה:
אופייה הראוי של ההגנה על פרסומי לשון הרע שגויים בכלי התקשורת: בעקבות ע"א 751/10 פלוני נ' דיין-אורבך".


14:10-12:40
בניין 1104
כיתה 244

מושב 7

תקשורת ומוות

יו"ר ומגיב: פרופ' פול פרוש, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר סנדרין בודנה, אוניברסיטת תל אביב:
The Sober Spectacle of Death: Roger Fenton's 1855 Photographs of the Crimean War

פרופ' נורית גוטמן, אוניברסיטת תל אביב:
קרביים נמחצים, ילדים נדרסים ונשמות עולות לשמיים: אסטרטגיות של הצגת מוות מהצגה סימבולית לריאליזם ברוטאלי בקמפיינים תקשורתיים לבטיחות בדרכים

מר טל מורס, לונדון סקול לכלכלה ופוליטיקה:
מסגרת שחורה: כיצד תיווך מוות יוצר תנאים של אבילות ומבנה קהילה?

ד"ר שרון רמר-ביאל, המכללה האקדמית נתניה:
'עד שהמוות יפריד בינינו?': טורי חולים סופניים ברשת כאשנב למרחב חיים אחרון

14:10-12:40
בניין 1104
כיתה 243

מושב 8

עתיד רגולציית התקשורת בישראל - המקרה של הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו
יו"ר ומגיב: ד"ר נחמן שי

גב' אילת מצגר, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו:
עצמאות הרגולטור ומעמדו בעיסוק בשאלות התוכן

גב' חני קומנשטר שוורץ, אוניברסיטת חיפה והרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו:
אסטרטגיות רגולטוריות על תכני פרסומות מזון מזיק

ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר, המכון הישראלי לדמוקרטיה והמכללה האקדמית הדסה ירושלים:
מערך יחסי הרגולטור ותחנת הרדיו האזורית 'א-שמס'

גב' שרון ידין, אוניברסיטת תל אביב:
אינטרס ציבורי, אינטרס פרטי ורגולציה הסכמית על ערוץ עשר – קצר בתקשורת?

ד"ר טלי תאני הררי, המרכז האקדמי פרס:
סיווג וסימון תכנים תקשורתיים בסביבת המדיה החדשים

14:10-12:40
בניין 1104
כיתה 42

מושב 9

מה מעניין קהלים וכיצד הם תופסים את המדיום ואת התכנים?

יו"ר ומגיבה: פרופ' חנה אדוני, המרכז הבינתחומי הרצליה

ד"ר קרן איל, המרכז הבינתחומי הרצליה וד"ר טלי תאני-הררי, המרכז האקדמי פרס:
יפים ורזים על המסך - הדמויות הטלוויזיוניות המועדפות על בני נוער בישראל והקשר בין הדמויות לבין דימוי גופם של הצעירים

ד"ר מיכל אלון- תירוש , המכללה האקדמית עמק יזרעאל:
האם התפוח נפל רחוק מהעץ? תפיסות של אמהות וילדיהן לגבי צריכת חדשות על ידי ילדים.

ד"ר רבקה נריה-בן שחר, המכללה האקדמית ספיר:
תפיסות ועמדות בנוגע לצריכת תקשורת ההמונים המודרנית בקרב נשים מהאמיש מהסדר הישן

מר אורי טננבוים, אוניברסיטת תל אביב:
בין רייטינג לטוקבקים: אילו חדשות מעניינות גולשים ומה מעורר אותם לדיון?

ד"ר שלי גפן-קושילביץ, המסלול האקדמי המכללה למנהל:
משפחה כן בוחרים: משמעות ייצוג המשפחה בפרסומות עבור הורים


14:10-12:40
בניין 1103
כיתה 22

מושב 10

ספרים חדשים

יו"ר ומגיב: פרופ' הלל נוסק, המסלול האקדמי המכללה למנהל

ד"ר דליה גבריאלי נורי, המכללה האקדמית הדסה ירושלים
'השלום' בשיח הפוליטי בישראל. שיח השלום הישראלי: רטוריקה, תרבות ופוליטיקה

ד"ר נורית כרמל, המכללה האקדמית כנרת והמוסד האקדמי נצרת:
מילון בן יהודה שטראסה - ייקית מדוברת בארץ ישראל

פרופ' תמר ליבס וד"ר זוהר קמפף, האוניברסיטה העברית בירושלים:
התקשורת בעיתות מלחמה וטרור

ד"ר יעל בן משה
Hitler konstruieren : ההבנייה של היטלר. הייצוג של היטלר בגרמניה וארה"ב בסרטים היסטורים-עלילתיים בין 1945 ל-2009 – אנאליזה לעיצוב הזיכרון הקולקטיבי

ד"ר חליל רינאוי, אוניברסיטת תל אביב: Arab Media

14:10-12:40
בניין 1105
כיתה 271

מושב מיוחד למורים לתקשורת:

תכנית חדשה בלימודי תקשורת לבתי ספר תיכוניים -
רציונל מטרות ותכנים

15:10-14:10

הפסקת צהריים


15:40-15:10
לובי

תצוגת פוסטרים

17:10-15:40

מושבי אחר הצהריים: מושבים מקבילים

17:10-15:40
בניין 1104
כיתה 243

מושב 11

משפט במדיה: הסיקור התקשורתי של משפטים פליליים של אישי ציבור
יו"ר ומגיב: פרופ' אריאל בנדור, אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר ענת פלג, וד"ר רינה בוגוש, אוניברסיטת בר-אילן:
"אשם או קורבן?": ההבדלים בסיקור משפטו של ראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט, בעיתונות היומית בישראל.

ד"ר סנדרין בודנה, אוניברסיטת תל-אביב:
המידע הגלובאלי: ההבדלים בין יחסה של התקשרות הצרפתית לבין יחסה של התקשורת האמריקנית ל"מצעד העבריין" של דומיניק שטראוס קאהן

מי צריך סוביודציה?

ד"ר יובל קרניאל, המרכז הבינתחומי הרצליה

ביטול כתבי אישום נגד אנשי ציבור בשל "שפיטה תקשורתית" מוקדמת – האם ננעל השער בעקבות משפטו של משה קצב?
ד"ר ישגב נקדימון, היועץ המשפטי לחברת החדשות של ערוץ 2


17:10-15:40
בניין 1104
כיתה 244

מושב 12

התקשורת כמייצרת חוויות ומעצימה רגשות

יו"ר ומגיבה: ד"ר ריבקי ריב"ק, אוניברסיטת חיפה

ד"ר גלית נמרוד, אוניברסיטת בן גוריון בנגב:
"חברים בקצה המקלדת": עליצות, גירויים וחברה בקהילות מבוגרים מקוונות

מר חננאל רוזנברג, האוניברסיטה העברית בירושלים:
"Cutting the Wireless to home" – הטלפון הסלולרי והחוויה התרמילאית

גב' שגית זילברברג יעקובוביץ', אוניברסיטת בר-אילן
רדיו געגוע...אינטימיות קולקטיבית: השיח סביב תפקידו ומרכזיותו של הרדיו בחברה הישראלית כמעצב תרבות וזהות לאומית בשנים: 1948-1968

גב' חן פיקהולץ-רן, ד"ר יעלי בלוך-אלקון, אוניברסיטת בר-אילן:
תקשורת נושכת או תקשורת מחבקת: המדיה הבידורית בארה"ב לאחר 11/9

ד"ר סיגל ברק ברנדס, המסלול האקדמי המכללה למנהל וד"ר גלית שאול, משרד הרווחה והשירותים החברתיים:
המצלמות היו בכל פינה": תפקוד התקשורת בעיני משפחות שאיבדו את יקיריהן בעבירת המתה – ישראל, שוויץ, איטליה

17:10-15:40
בניין 1105
כיתה 271

מושב 13

עבר ועתיד בדיפלומטיה הציבורית הישראלית
יו"ר: פרופ' איתן גלבוע, אוניברסיטת בר-אילן
מגיב: ד"ר רענן גיסין, אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר רפי מן, אוניברסיטת אריאל

כוח ההסברה או הסברת הכוח: דוד בן-גוריון ואסטרטגיות ההסברה של ישראל

ד"ר יצחק אורן, המכללה האקדמית עמק יזרעאל

ספינים דיפלומטיים: מודלים תיאורטיים ואירועים ביחסי ארה"ב-ישראל

ד"ר ישראל טל-סרנגה, אוניברסיטת בר-אילן

צה"ל ודיפלומטיה ציבורית

ד"ר כלילה מגן, אוניברסיטת בר-אילן

ניהול משברי תקשורת בישראל: בין מחקר למעשה

17:10-15:40
בניין 1104
כיתה 249

מושב 14

הכל יחצ"י: מחקרי יחסי ציבור
יו"ר ומגיב: ד"ר צבי רייך, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פרופ' יחיאל לימור, אוניברסיטת תל אביב וד"ר ברוך לשם, המכללה האקדמית ספיר:

מ"פקיד הסברה ופרסומים" ל"יועץ תקשורת": גלגוליו של תפקיד הדובר במשרדי הממשלה ומיסודו

פרופ' אלי אברהם, אוניברסיטת חיפה

מיגור סטראוטיפים בעזרת הומור: המקרה של קמפיינים לשיווק מקומות

ד"ר רות אבידר, המכללה האקדמית עמק יזרעאל:

צוחק מי שצוחק אחרון: שימוש בהומור עצמי כאסטרטגיה ביחסי ציבור מקוונים

גב' דניאלה קורבס, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב והאוניברסיטה הפתוחה:

לוגיקה מוסדית, יחסי ציבור ותקשורת סיכונים: הקרב בין הלוגיקה של המדע לבין הלוגיקה של המדיה


17:10-15:40
בניין 1104
כיתה 42

מושב 15

תקשורת מגדרית: נשים וגברים בפוליטיקה, בעבודה ובמיטה
יו"ר ומגיבה: פרופ' ענת פירסט, המכללה האקדמית נתניה

ד"ר צפירה גרבלסקי-ליכטמן, הקריה האקדמית אונו ואוניברסיטה העברית בירושלים וגב' לירון בדולח, האוניברסיטה העברית בירושלים:
תקשורת פוליטית מגדרית: תקשורת מילולית ולא-מילולית של נשים פוליטיקאיות

ד"ר דוד לוין, המסלול האקדמי המכללה למנהל:
הנשים הבלתי נשלטות של השמאל ושל הימין – מרחב ומגדר בסאטירה הטלוויזיונית הישראלית

גב' דנה מרקוביץ-אלפסי, אוניברסיטת חיפה:
נראים טוב? נראות טוב עוד יותר: הבדלי מגדר בניבוי חדשותיות של פוליטיקאים באמצעות מדד הופעה חיצונית

ד"ר עינת לחובר, המכללה האקדמית ספיר:
"מדוע נשים עדיין אינן יכולות לעשות גם וגם?": השיח התקשורתי הישראלי בנושא אימהות ועבודה

ד"ר קרן איל, המרכז הבינתחומי הרצליה:
מסרים בנושא מין בתוכניות הטלוויזיה המועדפות על בני נוער בישראל

17:20-17:10

הפסקה


18:20-17:20
בניין 1102
אולם 2

מושב נעילה:

מעמד המילים המודפסות בעידן המדיה החדשים

יו"ר: ד"ר גדי טאוב, האוניברסיטה העברית בירושלים

משתתפים:

פרופ' חמוטל בר-יוסף, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
מר עמיחי שלו
מר יוסי סוכרי
גב' יהודית רותם

הרשמה לכנס באתר רישום זה או מילוי טופס זה

וועדת הכנס: פרופ' חוה תדהר (יו"ר); פרופ' נורית גוטמן; ד"ר יעלי בלוך-אלקון; ד"ר שירה דביר-גבירצמן; מר מתן אהרוני (רכז האגודה)[*] ייתכנו שינויים. מומלץ להתעדכן באתר האגודה הישראלית לתקשורת תחת "כנסים"