תוכנית כנס האגודה ה- 18

כנס האגודה הישראלית לתקשורת ה-18

יום חמישי, י' בניסן תשע"ד, 10 אפריל 2014

המכללה האקדמית נתניה

תכנית הכנס*

9:00-8:00

התכנסות והרשמה


10:30-9:00

מושב מליאה מרכזי:

ברכות: פרופ' חוה תדהר, יו"ר האגודה הישראלית לתקשורת
ד"ר מוטי נייגר, המכללה האקדמית נתניה

דברי פתיחה: פרופ' אליהוא כ"ץ, נשיא כבוד האגודה הישראלית לתקשורת

מצב לימודי התקשורת בארץ

יו"ר ומנחה: ד"ר מוטי נייגר, המכללה האקדמית נתניה

מציגים: פרופ' דן כספי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
פרופ' ענת פירסט, המכללה האקדמית נתניה
פרופ' חיליק לימור, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' מנחם בלונדהיים, האוניברסיטה העברית בירושלים

10:30 – 10:45

הפסקה

12:00-10:45

מושבי בוקר: מושבים מקבילים

12:00-10:45

מושב 1

העצמה, תמיכה וגיבוש רשמים ברשתות חברתיות
יו"ר ומגיב: ד"ר נעם למלשטרייך-לטר, המרכז הבינתחומי הרצליה

גב' קרן דרור, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב:
"שוברות את השתיקה": בלוגים של נפגעות תקיפה מינית

ד"ר עידית מנוסביץ וגב' יונית צוק, המכללה האקדמית נתניה:
בלוגים כאמצעי התפתחות והעצמה כלכלית: מודל התפתחות הבלוג בתחום האמנות השימושית בישראל

גב' חן סבג בן-פורת, אוניברסיטת בר-אילן:
דפוסי שימוש של חברי כנסת ועוזרים פרלמנטריים ברשתות חברתיות

גב' אילת פלד, גב' טניה ויסמן, מר ערן פיק, גב' אלונה צירולניקוב, גב' יעל פטקין, אוניברסיטת חיפה:
תמונות לעומת מלל: קדימות רמזים ויזואליים וטקסטואליים בגיבוש רושם מפרופיל פייסבוק

 

12:00-10:45

מושב 2

תרומתן של תיאוריות פוסט קולוניאליות להבנת תופעות תקשורתיות בישראל
יו"ר: פרופ' הלל נוסק, המסלול האקדמי המכללה למנהל
מגיבה: פרופ' חנה אדוני, המרכז הבינתחומי הרצליה

דברי פתיחה: סטיוארט הול ותיאוריות פוסט קולוניאליסטיות

ד"ר עמית קמה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל:
זהויות כִּלאיוֹת בעידן פוסט-קולוניאלי

ד"ר מירי גל-עזר, המכללה האקדמית כנרת:
הגלריה לאמנות האום אל פאחם כ"מרחב שלישי"?: תצוגת הקבע תצלומי "זקני הואדי" של שי אלוני

מר נסים כ"ץ, אוניברסיטת בר אילן והמסלול האקדמי המכללה למנהל:
"הסטיריאוטיפ הוא מושא בלתי אפשרי": אפשרויות הטמונות בתיאוריה הפוסט קולוניאלית להסברת הייצוגים ותפיסת הייצוגים של מזרחים וערבים בתקשורת הישראלית

12:00-10:45

מושב 3

אופני צפייה, השתתפות ושימושים של קהלים בקולנוע, בטלוויזיה ובמדיה חדשים
יו"ר ומגיב: פרופ' יונתן כהן, אוניברסיטת חיפה

ד"ר אילן תמיר, אוניברסיטת אריאל ואוניברסיטת בר-אילן:
סרבני דחייה: הרגלי צפייה בספורט במציאות התקשורתית החדשה
מר מתן אהרוני, אוניברסיטת חיפה והמרכז הבינתחומי הרצליה:
מייצרים אירוע קולנועי חרדי משחרר – הפקתם והתקבלותם של סרטי נשים חרדיים
ד"ר דוד לוין, המסלול האקדמי המכללה למנהל ואוניברסיטה פתוחה וד"ר שרון רמר-ביאל, המסלול האקדמי המכללה למנהל:
ניפגש בשרת קוקוס בשעה 8:30 : "מיקמק" כאתר חיברות
גב' שרונה אביטאי, אוניברסיטת חיפה; ד"ר ירון אריאל, המכללה האקדמית עמק יזרעאל; פרופ' שיזף רפאלי, אוניברסיטת חיפה:
בולטות משתתפים בקהילות ידע מקוונות

12:00-10:45

מושב 4

ניהול משברים ואסטרטגיות פוליטיות בתקשורת
יו"ר ומגיבה: ד"ר יהודית אורבך, אוניברסיטת בר-אילן
ד"ר כלילה מגן, אוניברסיטת בר-אילן:
"רבותיי, ההיסטוריה חוזרת". הפקת לקחים ממשברים תקשורתיים נשנים
גב' שלי רום, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב:
משבר במבזקי החדשות: מהירות, קיצור, ולחץ בעידן הדיגיטאלי
פרופ' אלי אברהם וגב' סימי רוכפלייש, אוניברסיטת חיפה:
אסטרטגיות תגובה להאשמות בנוגע לפערי מחירים במדורי הצרכנות: המקרה של המדור "בדיקת ישראל היום"
מר אלי פרידמן, האוניברסיטה העברית בירושלים והמכללה האקדמית נתניה:
פערים בין מסרים בבית ובחוץ: טיפולוגיה של אסטרטגיות לעיצוב מסרים

 

12:00-10:45

מושב 5

שפה מתווכת: סגנונות ומגמות בחקר שיח התקשורת.
מושב לזכרה של פרופ' שושנה בלום-קולקה

יו"ר ומגיב: ד"ר זוהר קמפף, האוניברסיטה העברית בירושלים

דברי פתיחה: על תיווך משולש: שפה, טכנולוגיה ועיתונאות

ד"ר מיכל חמו, המכללה האקדמית נתניה:
"מה זה אותנטי?": דיבור-באינטראקציה בטלוויזיה פופולרית

ד"ר ארן ליביו, אוניברסיטת חיפה:
שיח על שיח: על דרכי חשיפה והסתרה בדיבור ובתקשורת

ד"ר מוטי נייגר, המכללה האקדמית נתניה:
כשהתקשורת מדברת פרוזה: השפה כאבן הבניין של המדיה

ד"ר אורן סופר: האוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת בר-אילן:
חקר הלשון והשיח במחלקות לתקשורת: ממיקרו למאקרו?

ד"ר זוהר קמפף, האוניברסיטה העברית בירושלים:
ביצועיות מתווכת: כיצד לחקור פעולות דיבור בכלי התקשורת?

12:15-12:00

הפסקה

13:30-12:15

מושבי צהריים: מושבים מקבילים

13:30-12:15

מושב 6

מפגשים ומחיצות בחברות בעלות ריבוי תרבויות. מושב לזכרו של יובל שחל ז"ל
יו"רית: פרופ' חנה אדוני, המרכז הבינתחומי הרצליה
מגיב:
פרופ' הלל נוסק, המסלול האקדמי המכללה למנהל

הענקת פרס עבודה סמינריונית מצטיינת על-שם ד"ר יובל שחל ז"ל
והצגת העבודות הזוכות

פרופ' ענת פירסט, המכללה האקדמית נתניה:
עדיין אותם "נעדרים ונוכחים": ייצוג הקבוצות במחקרי הרשות השנייה

פרופ' נלי אליאס וד"ר יוליה לרנר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב:
"לא על מילים לבדן": דעיכתה של העיתונות הרוסית בישראל

ד"ר עמית לביא-דינור וד"ר יובל קרניאל, המרכז הבינתחומי הרצליה:
נשים ערביות בריאליטי, עלה תאנה וסטריאוטיפים

ד"ר עמית קמה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל:
"מסתננים עליך ישראל": מהגרים לא-יהודים בישראל. בין הכחדה סמלית להכחדה מוחשית

13:30-12:15

מושב 7

אופני סיקור תקשורתי פוליטי, מיני, גלובלי והומניטרי

יו"ר ומגיב: פרופ' איתן גלבוע, אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר מיטל בלמס-כהן, האוניברסיטה העברית בירושלים:
חדשות רעות: הסיקור התקשורתי של מנהיגי מדינות בזירה הבינלאומית
ד"ר ערגה אטד, אוניברסיטת תל אביב:
ערך חדשותי גלובאלי: כיצד חדשות הופכות להיות חדשות גלובאליות?
מר טל מורס, London School of Economics and Political Science:
לכסות את החיים החשופים: הסיקור החדשותי של אסונות הומניטריים
מר יואב קניאס, האוניברסיטה העברית בירושלים:
על השיח המסתתר "מתחת עלה התאנה": ניתוח שיח ביקורתי של מדור לייעוץ מיני בעיתון "במחנה"

 

13:30-12:15

מושב 8

רטוריקה מילולית וחזותית בפוליטיקה, בקולנוע ובטלוויזיה
יו"ר ומגיבה: ד"ר לאה מנדלזיס, המכללה האקדמית הכנרת

גב' מישל שטיין טיר וד"ר יעלי בלוך-אלקון, אוניברסיטת בר-אילן:
פרופיל תקשורתי אישי: גישה ניסיונית להערכת יעילות רטוריקה פוליטית

גב' דנה מרקוביץ-אלפסי, אוניברסיטת חיפה:
הטבע או הצבע? מרכיבי יופי מבניים לעומת מרכיבי טיפוח ותפקידם בניבוי חשיפה טלוויזיונית עבור פוליטיקאים

גב' מיכל חמו פיק, אוניברסיטת תל אביב:
שובה של "יהודה השבויה" (Judea Capta):דיאלקטיקה פוסט-טראומטית בקולנוע הישראלי ורטוריקה דיסוציאטיבית בשנים 2006-2000
ד"ר אסנת רוט-כהן וגב' דורית צימנד-שיינר, אוניברסיטת אריאל:
"המדיום הוא המסר (הפרסומי)"? -פניית המסר הפרסומי במדיה חדשים וישנים

13:30-12:15

מושב 9

אקטיביזם תקשורתי – מקדמים נושאים חברתיים
יו"ר ומגיבה: פרופ' נורית גוטמן, אוניברסיטת תל אביב

גב' טל פרידמן, אוניברסיטת תל אביב:
שיתופי פעולה מקצועיים ביצירה והפקה של תוכניות דרמה ובידור בטלוויזיה לקידום שינוי חברתי בנושאי חברה, בריאות וסביבה
גב' גלית אינברט, האוניברסיטה העברית בירושלים:
מעורבות התקשורת בתהליכי עיצוב חקיקה בנושאי סביבה
גב' עדי קויפמן-כהן, אוניברסיטת חיפה:
כשהמסחרי חודר לתרבותי: ביטויים של אחריות חברתית תאגידית במוזיאון התאגידי
מר גל יעבץ וד"ר אלעד שגב, אוניברסיטת תל אביב:
אחים בדם וברשת: השוואה רב-לאומית של מדיה חברתיים בארגוני בריאות

13:30-12:15

מושב 10

מדיה חדשים – שימושים וכלי מחקר חדשים
יו"ר ומגיב: פרופ' גדי וולפספלד, המרכז הבינתחומי הרצליה

ד"ר אזי לב-און, אוניברסיטת אריאל:
שומרים על קשר: עיריות, תושבים ופייסבוק

ד"ר טל עזרן, המרכז הבינתחומי הרצליה:
קריאת טוקבקים באתרי חדשות מקוונים: מחקר עקיבת עיניים

גב' הילה לוינשטיין, אוניברסיטת אריאל:
יומני היקר 2.0: אפליקציה סלולארית כתחליף ליומני צפייה ידניים

גב' נילי שטיינפלד, אוניברסיטת אריאל:
פרטיות בעולמות וירטואלים

 

13:30-12:15

מושב 11

פרסום סמוי/תוכן שיווקי: נזק לצרכני התקשורת או הצלת תעשיית השידור
יו"ר ומגיב: פרופ' עמית שכטר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ד"ר אבשלום גינוסר, המכללה האקדמית עמק יזרעאל:
פרסום סמוי ורגולציה: עמדות בעלי העניין

גב' חני קומנשטר שוורץ, אוניברסיטת חיפה:
תוכן שיווקי – אסטרטגיות רגולטוריות במבחן המעשה

ד"ר תהילה שוורץ-אלטשולר ומר תובל צ'סלר, המכון הישראלי לדמוקרטיה:
מידע סמוי לידע גלוי: הצעה לאסדרת פרסום סמוי בתקשורת בישראל

גב' ענת באלינט, גולדסמית' קולג', אוניברסיטת לונדון:
מיתוג סמוי בסביבה חוצת פלטפורמות

ד"ר רפי מן, אוניברסיטת אריאל:
תוכן שיווקי ביומני הקולנוע בעשורים הראשונים למדינה

13:30-12:15

מושב מיוחד למורים לתקשורת:

כשהעיוני פוגש את הטכנולוגי: על תוכניות הלימוד החדשות בתקשורת בבתי הספר
יו"ר: ד"ר מיכל חמו, המכללה האקדמית נתניה

ראש ועדת המקצוע - ד"ר אורן סופר, אוניברסיטה פתוחה ואוניברסיטת בר-אילן

מפמ"ר – גב' דורית באלין

ראש הועדה לכתיבת תוכנית הלימודים – ד"ר אריאל פרידמן

יו"ר ועדת המקצוע "תקשורת וחברה" – ד"ר מוטי נייגר

מפמ"ר טכנולוגיות תקשורת – מר יוסי בר-דוד

ראש צוות כתיבת המדריך למורה והטמעת התוכנית – גב' נעמה בן-יהודה

14:30-13:30

ארוחת צהריים

15:30-14:30

ספרים חדשים בתקשורת – שולחנות עגולים

The Israeli-Palestinian Conflict: War Coverage and Peace Journalism
פרופ' דב שנער ופרופ' וילהלם קמפף

The normalization of war in Israeli discourse 1967-2008
ד"ר דליה גבריאלי נורי

Foreign News on Television: Where in the World Is the Global Village?
פרופ' עקיבא כהן

The Walk of Shame
ד"ר מירה משה ופרופ' ניקולטה קורבו

Internet and Emotions
ד"ר טובה בנסקי וד"ר ערן פישר

Public Relations and Nation Building. Influencing Israel
ד"ר מרגלית טולדנו ופרופ' דיוויד מאק-קי

Ethnic Minorities and Media in the Holy Land
פרופ' דן כספי ופרופ' נלי אליאס

יחסי ציבור–אסטרטגיה וטקטיקה
פרופ' חיליק לימור, ד"ר ברוך לשם וד"ר לאה מנדלזיס

15:30-14:30

תצוגת פוסטרים

15:30-14:30

סדנת פורום צעירי האגודה:
"מתקדמים באקדמיה – איך ולאן?"
מציגות:
ד"ר לימור שיפמן
ד"ר כלילה מגן
ד"ר כרמל ויסמן

16:45-15:30

מושבי אחר הצהריים: מושבים מקבילים

16:45-15:30

מושב 12

מחקר באינטרנט ועל האינטרנט: פרספקטיבות עדכניות
יו"ר ומגיב: ד"ר ערן פישר, האוניברסיטה הפתוחה

ד"ר לימור שיפמן, האוניברסיטה העברית:
הומור אינטרנטי כסוכן (חשאי) של גלובליציה

ד"ר ניקולס ג'ון, האוניברסיטה העברית:
שיתוף וטכנולוגיה: ההבניה של צרכנות שיתופית כתופעה אינטרנטית

ד"ר ענת בן דוד, אוניברסיטת אמסטרדם:
האם ניתן לחזור אל העבר באינטרנט? ארכיוני רשת והאתגרים בהיסטוריוגרפיה מקוונת

ד"ר כרמל וייסמן, אוניברסיטת תל אביב:
"במה מאכילים טרולים? אתנוגרפיה של מזון לשיח הפרעה ברשת"

16:45-15:30

מושב 13

הפרופסיה העיתונאית – עיתונאים, צלמים ומקורותיהם החדשותיים
יו"ר ומגיב: פרופ' חיליק לימור, אוניברסיטת תל אביב
ד"ר אורן מאיירס וד"ר רועי דודזון, אוניברסיטת חיפה:
ממדים נרטיביים בסיפורי חיים תעסוקתיים של עיתונאים ישראלים
מר חיים חגי, אוניברסיטת חיפה:
משיכת חבל או משחק קבוצתי? יחסי מקור-עיתונאי בעיתונות הספורט הישראלית
מר יגאל גודלר וד"ר צבי רייך, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב:
מתי כתבי חדשות מטילים ספק? המנבאים של ההצלבה העיתונאית
ד"ר צבי רייך וגב' ענבל קליין-אברהם, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב:
שווה לאלף מילים? הייחוס המתעכב של תצלומים בהשוואה לידיעות בעיתונים המובילים במערב

16:45-15:30

מושב 14

ייצוגים, ערכים ומסרים בקולנוע ובטלוויזיה
יו"ר ומגיבה: פרופ' ענת פירסט, המכללה האקדמית נתניה

מר נועם פיינהולץ, האוניברסיטה העברית בירושלים:
אינטראקטיביות כרצח - מוסר ועדות בסרט "ללא עקבות"
ד"ר עינת לחובר, המכללה האקדמית ספיר וד"ר סיגל ברק-ברנדס, המסלול האקדמי המכללה למנהל:
אם ובת וגוף ביניהן: שיח אימהות ובנותיהן המתבגרות על יופי וגוף בקמפיין 'דאב' בישראל
גב' אפרת דסקל, האוניברסיטה העברית בירושלים:
מתי הבדיחה מפסיקה להצחיק? הגבולות הרגולאטורים של סאטירה טלוויזיונית בישראל
ד"ר שרון רמר ביאל, המסלול האקדמי המכללה למנהל:
ג[י]ב[ו]רים?: דימויי צברים מזדקנים בסדרות מקור עכשוויות

 

16:45-15:30

מושב 15

יחסי גומלין בין אמצעי תקשורת לבין זהויות חברתיות ותכונות אישיות
יו"ר ומגיב: ד"ר עמית קמה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל

מר חננאל רוזנברג, האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת אריאל ופרופ' מנחם בלונדהיים, האוניברסיטה העברית בירושלים:
What Missing the Cellular Means? שבוע ללא סלולר: גוף, תודעה, חברות, וזהות
גב' נעם גל, האוניברסיטה העברית בירושלים:
פרקטיקות מימטיות במרחב ההשתתפותי המקוון וכינון זהות קולקטיבית: המקרה של It Gets Better
גב' מיכל הרשמן שטרית, אוניברסיטת חיפה:
Why do they do it? תכונות אישיות ותפיסת ערכים כמנבאים השתתפות בתכניות ריאליטי
גב' אספהאן בהלול, אוניברסיטת חיפה:
והגיתם בה: עיצוב והבנייה של שיח השואה במערכת החינוך הערבית בישראל

16:45-15:30

מושב 16

ילדים ובני נוער כקהלים, כוכבים וצרכנים
יו"ר ומגיבה: ד"ר תהילה שוורץ-אלטשולר, המכון הישראלי לדמוקרטיה

ד"ר שירי רזניק, אוניברסיטת תל אביב והמרכז הבינתחומי הרצליה:
"האהבה שלי היא לא האהבה שלה" - ההבניה התקשורתית של מושג האהבה בקרב ילדות מהפריפריה והמרכז

ד"ר קרן איל, המרכז הבינתחומי הרצליה וגב' ירדן רז, אוניברסיטת תל אביב: הקשר שבין חשיפה לתוכן מיני בתוכניות טלוויזיה אהובות לבין ניסיון מיני, עמדות כלפי מין ותפיסת מסוגלות עצמית של בני נוער בישראל

ד"ר דליה לירן-אלפר, המסלול האקדמי המכללה למנהל, וד"ר שלי גפן, המסלול האקדמי המכללה למנהל והאוניברסיטה הפתוחה:
"הילדים כ'שחקנים במגרש של הגדולים –ייצוגי ילדים בתוכניות "ריאליטי" בטלוויזיה הישראלית

ד"ר טלי תאני-הררי, המרכז האקדמי פרס:
כיצד ניתן ללמד ילדים לחסוך ? בחינת הקשר בין משתנה המעורבות בחסכון לבין הרגלים, עמדות אישיות ועמדות הסביבה כלפי חיסכון

17:00-16:45

הפסקה

17:00- 17:15

הצגת דוח מצב האגודה, אישור וועד האגודה ואישור דוח כספי


18:30-17:15

מושב נעילה מיוחד:

יו"ר: פרופ' איתן גלבוע, אוניברסיטת בר-אילן

Prof. Dr. Wilhelm Kempf

University of Konstanz, Germany. Editor of "Conflict and Communication Online"
Media construction of the Israeli-Palestinian conflict - The case of the German press and the German public

מגיבה: ד"ר דליה גבריאלי-נורי, מכללה אקדמית הדסה ומכון טרומן לקידום השלום

הרשמה לכנס באתר רישום זה או מילוי טופס זה

וועדת הכנס: פרופ' חוה תדהר (יו"ר); ד"ר ערן פישר; ד"ר יעלי בלוך-אלקון; ד"ר שירה דביר-גבירצמן; מר מתן אהרוני (מזכיר האגודה)* ייתכנו שינויים. מומלץ להתעדכן באתר האגודה הישראלית לתקשורת תחת "כנסים"