עבודות דוקטורט

עבודות דוקטור בתקשורת (משנת 1999)

אגם-דאלי, אביבית (2007): היבטים תרבותיים בפרסומת הישראלית: ייצוגי הנוף הפתוח. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות. מנחה: ד"ר פול פרוש.

אהרוני, מתן (2015): קולנוע חרדי קהילתי: הפקה והתקבלות של תרבות פנאי קולנועית בחברה החרדית בישראל. החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה. מנחה: פרופ' תמר כתריאל
 
אורן, רות (2005): היבטים מערכתים ותימאטיים בצילום הנוף הארץ-ישראלי 1945-1963. אוניברסיטת חיפה, המחלקה לגיאוגרפיה ולימודי הסביבה. מנחים: פרופ' יורם בר-גל ופרופ' ישעיהו ניר.
 
אטד, ערגה (2013): רשתות חדשות טלוויזיה גלובליות – האומנם גלובליות או לאומיות בתחפושת? החוג לתקשורת, אוניברסיטת תל אביב. מנחה: פרופ' עקיבא כהן.
 
אילן, יונתן (2012). Picturing the World's News: News Photography, Cultural Production, Thomson Reuters and the International Process of News Making. אוניברסיטת ווסטמינסטר, לונדון. מנחים: פרופ' ג'ין סיטון ופרופ' דיויד בייט.
 
אליאס, נלי (2003): מחבר העמים לישראל ולגרמניה: תפקידיה של תקשורת ההמונים בתהליך הקליטה החברתית והתרבותית של מהגרים. אוניברסיטת תל-אביב, החוג לתקשורת. מנחים: פרופ' עקיבא כהן ופרופ' חנה הרצוג.
 
אלימי, איתן: The 1987 Palestinian Intifada - ConstructingPolitical Opportunity. Boston College,
Department of Sociology. Committee members: William A. Gamson (Chair), Charlotte Ryan, Diane Vaughan, Robert Kunovich.
 
אלישר-מלכה, ורד:האינטרנט ככלי עבודה עבור כתבים פוליטיים בארצות-הברית: ניתוח דפוסי השימוש בו כפונקציה של מאפיינים מקצועיים, כגורם המשפיע על הזירה הפוליטית-תקשורתית ועל עבודת העיתונאים. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות. מנחה: פרופ' גדי וולפספלד.
 
אלפר, דליה: נערות רוקדות: הבניה תרבותית-חברתית של זהות מיגדרית בחוגי מחול בישראל. אוניברסיטת חיפה, החוג לתקשורת. מנחה: פרופ' תמר כתריאל.
 
בלוך-אלקון, יעלי: עיתונות, דעת-קהל ומדיניות-חוץ במשברים בינ"ל: ארה"ב בבוסניה (1995-1992). אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדע המדינה.מנחים: פרופ' שמואל ליימן-ווילציג וד"ר יהודית אורבך.
 
בלס, תיקי: קריטריונים מקצועיים של עורכי חדשות ותוכניות אקטואליה בטלוויזיה מול ציפיות הצופים וצרכיהם. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדע המדינה. מנחים: פרופ' שמואל ליימן-וילציג, ד"ר דינה גורן ופרופ' צבי גילולה.
 
בן עטר, אלה (2016). תרומת כלי התקשורת לבניית החוסן הקהילתי: תפקיד הרדיו החינוכי במצבי חירום. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחים: פרופ' אשר כהן וד"ר חנן נווה.
 
ברק ברנדס, סיגל (2007): "מראה, מראה שעל הקיר...": נשים ישראליות מפרשות דימויי נשים ונשיות בפרסומות טלוויזיה. אוניברסיטת תל אביב, החוג לתקשורת. מנחה: פרופ' דפנה למיש.
 
גוז'נסקי, יובל (2013): השינוי בתפיסת היַלְדוּת בטלוויזיה לילדים בישראל: יצירתיות כמקרה מבחן. אוניברסיטת בר-אילן, התוכנית לתרבות ופרשנות. מנחים: פרופ' אבי שגיא וד"ר דורית למברגר.
 
גלילי, אורית (2002): הפוליטיקאי החדש במערב ובישראל: קלינטון, בלייר ושרדר בהשוואה לנתניהו, ברק ורמון. אוניברסיטת בר-אילן. מנחה: פרופ' צ'רלס ליבמן.
 
גלילי, יאיר: The Americanization of Israeli Basketball: Afigurational Analysis. אוניברסיטת לסטר, בריטניה. מנחים: פרופ' אריק דאנינג ופרופ' קן שירד.
 
גל-עזר, מירי (2008): הביטוס, טקסטים וטקסים: מרכיבים של התקבלות, נוכחות והמשכיות בקנון של האמנות הפלסטית בישראל. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונאות. מנחות: פרופ' חנה אדוני ופרופ' תמר כתריאל.
 
גרבלסקי-ליכטמן, צפירה: מה פשר הקשר? הלימה ואי-הלימה בדפוסי תמיכה וערעור, בתקשורת הלא-מילולית ובתקשורת המילולית, באינטראקציה בין-אישית. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות. מנחים: פרופ' שושנה בלום-קולקה וד"ר יעקב שמיר.
 
גרמי, בשמת (2009): ציונות על המסך הקטן: השוואת סדרות תיעודיות-היסטוריות בטלוויזיה הישראלית. אוניברסיטת תל-אביב, החוג לתקשורת. מנחים: פרופ' ז'רום בורדון ופרופ' אבנר בן-עמוס.
 
דהאן, מייק: תקשורת מתווכת מחשב, חברה אזרחית וחברה אזרחית גלובלית. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה למדע המדינה. מנחה: פרופ' גבי שפר.
 
דורי-הכהן, גונן (2009): האזרח משוחח על ענייני השעה: תיאור תכניות השיחה הציבורית עם מאזינים ברדיו. אוניברסיטת חיפה, החוג לתקשורת. מנחים: פרופ' תמר כתריאל וד"ר יעל משלר.
 
ויסליץ, כרמית (2009): אינטרנט, דמוקרטיה והחברה האזרחית: על פעילות מקוונת בקרב ארגונים של החברה האזרחית בישראל. אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המחלקה לתקשורת. מנחים: פרופ' דב שנער ופרופ' בנימין גדרון.
 
זאבי, עירית (2005). הרטוריקה של הפרסומת בעיתונות היומית הישראלית 1960-1948: אפיונים לשוניים-סגנוניים בהקשר חברתי-תרבותי. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות. מנחה: ד"ר יצחק רועה.
 
זנדברג, אייל: מגרש המשחקים של הזיכרון: ניתוח גיליונות יום השואה של העיתונים היומיים בישראל 1948-2000. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות. מנחים: ד"ר יצחק רועה; ד"ר עדית זרטל.
 
חמו, מיכל: במעגל: דימויים טלוויזיוניים של שיחה בישראל, 1991-2002. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות. מנחה: פרופ' שושנה בלום-קולקה.
 
חצרוני, אמיר: תפיסת הקהל את הנוסטלגיה של האפקטים והתכנים של פרסומות נוסטלגיות. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות. מנחה: ד"ר יעקב שמיר.
 
טולדנו מרגלית (2005): התפתחות יחסי ציבור כמקצוע נוכח שינויים בסביבה הפוליטית, סוציו-תרבותית וכלכלית של ישראל. אוניברסיטת פריס 8, המחלקה לתקשורת. מנחה: פרופ' גדעון קוץ
 
טלמון, מירי: 'בלוז לצבר האבוד': חבורות ונוסטלגיה בקולנוע הישראלי. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות. מנחה: פרופ' ישעיהו ניר.
 
ינושבסקי, גליה: שיח הרומן החדש: חיבורים, ראיונות, דיונים. מקרה הבוחן של נטליסרוטואלן רוב-גרייה. אוניברסיטת תל-אביב, המחלקה לצרפתית. מנחה: פרופ' רות עמוסי.
 
כהן, איילת: תמונת חברה המתבוננת בעצמה בשיח הבין-מבעי: תל-אביב בשנות ה-80 וה-90. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות. מנחה: פרופ' רפאל ניר.
 
כהן, נתן: השפעת הדגם הבריטי של שידור על התהוותו ומיסודו של השידור בישראל. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות. מנחה: פרופ' אליהוא כ"ץ.
 
כנורי, ברי. (2008). הערכת איכות בתכנים טלוויזיוניים. אוניברסיטת בר-אילן. מנחה פרופ' שמואל ליימן-וילציג.
 
לב, אימי (2009): Googling While Expecting: Internet Use byIsraeli Women during Pregnancy, אוניברסיטת אוהיו בארה"ב, בית הספר לתקשורת. מנחים: ד"ר בנג'מין בייטס וד"ר קלאודיה הייל.
 
לביא, עליזה: רדיו ומיגדר בישראל: נשים וגברים ביומני חדשות ובתוכניות אקטואליה ב"קול ישראל" ובגלי צה"ל. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחים: פרופ' שמואל ליימן-וילציג וד"ר דינה גורן.
 
לביא-דינור, עמית: ערכים, אמונות ודפוסי יחסים חברתיים בפרסומות ובתשדירי-שירות בטלוויזיה הישראלית. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות. מנחה: ד"ר יצחק רועה.
 
לבל, אודי: הפוליטיקה של ההנצחה. קינגס קולג', אוניברסיטת לונדון. מנחה: פרופ' אפרים קארש.
 
להב, הגר (2006): שקופות - פטריארכיה ועריכה בטקסט עיתונאי. מקרה מבחן של סיקור אונס בעיתונות הישראלית. אוניברסיטת תל אביב, החוג לתקשורת. מנחה: פרופ' דפנה למיש.
 
לוין,דוד: מגמה לקולנוע כאתר למשא ומתן על זהות תרבותית. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות. מנחים: פרופ' תמר ליבס ופרופ' חיים חזן.
 
לחובר, עינת: הבניה מיגדרית של העיתונות הכתובה בישראל. אוניברסיטת תל-אביב, החוג לתקשורת. מנחים: ד"ר דפנה למיש ופרופ' עקיבא כהן.
 
לימור, יחיאל: מועצת העיתונות בישראל כמנגנון פיקוח פנימי של מוסד התקשורת: "כלב דו-ראשי" נובח ונושך, או עלה-תאנה ומכשיר של יחסי ציבור? אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדע המדינה. מנחים: פרופ' שמואל ליימן-וילציג וד"ר דינה גורן.
 
לשם, ברוך: תהליך הפרסונליזציה במערכות הבחירות בישראל בשנים 2003-1984. אוניברסיטת פאריס 8, המחלקה לתקשורת. מנחה: פרופ' גדעון קוץ.
 
מאיירס, אורן: Israeli Journalists as an Interpretive MemoryCommunity: The Case Study of Haolam Hazeh. אוניברסיטת פנסילבניה, פילדלפיה, בית-הספר לתקשורת ע"ש אננברג. מנחה: פרופ' ברבי זליצר.
 
מורג, רעיה: תפיסת הז'אנר בייצוג מלחמת וייטנאם בקולנוע האמריקני הפופולרי. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות. מנחה: פרופ' ישעיהו ניר.
 
מן, רפי. (2010): "בניין האומה והמאבק על המרחב הציבורי: המימד התקשורתי בפעילותו של דוד בן-גוריון 1963-1948". אוניברסיטת תל-אביב, בית הספר להיסטוריה. מנחים: פרופ' אהרן שי ופרופ' זאב צחור.
 
מנדלזיס, לאה: הייצוג של נושאי ביטחון, שלום ופוליטיקה בשיח העיתונאי בעיתונות הישראלית 1994-1993. המרכז לחקר תקשורת ההמונים, אוניברסיטת לסטר. מנחה: פרופ' אולגה לין.
 
משה, מירה: ריבוי ערוצי שידור טלוויזיוניים - היבטים מוסדיים. אוניברסיטת בר-אילן, החוג למדעי המדינה. מנחים: פרופ' ארנסט קראוס, פרופ' דב שנער.
 
נייגר, מוטי: מוספי הספרות ועיצוב התרבות הישראלית: מוספי הספרות בעתונות העברית 1995-1948 כיוצרי תמורות וכמשקפי תופעות בתרבות, בחברה, בעתונות ובספרות. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות. מנחים: ד"ר יצחק רועה ופרופ' רות קרטון-בלום.
 
נמרוד, גלית: דפוסי המשכיות ושינוי בפנאי לאחר פרישה: פעילויות פנאי, משמעויות הפנאי ושביעות רצון מהחיים. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות. מנחה: פרופ' חנה אדוני.
 
נריה-בן שחר, רבקה (2008): הנשים החרדיות ותקשורת ההמונים בישראל: דפוסי חשיפה ואופני קריאה. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות. מנחים: פרופ' תמר אלאור ופרופ' יחיאל לימור.
 
סוקר, אורלי (2008): עיצוב זהות לאומית ברפובליקה הפדרלית המערב גרמנית כפי שהיא עולה משידורי תחנת הרדיו Deutschlandfunk. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות. מנחים: פרופ' עמנואל גוטמן ופרופ' מנחם בלונדיים.
 
פדבה, גלעד (2006): תאווה, גאווה ודעה קדומה: ייצוגים של מיעוטים מיניים בקולנוע ובטלוויזיה בארה"ב ובריטניה בשנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000. אוניברסיטת תל-אביב, ביה"ס למדעי התרבות ע"ש שירלי ולסלי פורטר בפקולטה למדעי הרוח. מנחים: פרופ' מיכל פרידמן ופרופ' משה צוקרמן.
 
פוירשטיין, מירה: Media Literacy in Support of CriticalThinking. University of Liverpool, England. Supervisors: Prof. Sam Lehman-Wilzig and Ms. Waltraud Boxhall.
 
פינצ'בסקי, עמית: Interruption and Alterity: Dislocating theEthical Possibilities in Communication. McGill University, Graduate Program in Communication. Advisor: Prof. Sheryl Hamilton.
 
פרוש, פול: צילום 'סטוק' וייצור תרבותי: התיאוריה של רפרטואר הדימויים. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות. מנחים: פרופ' יוספה לושיצקי ופרופ' ברנדה דנט.
 
פרמינגר, ענר: אינטרטקסטואליות בקולנוע של פרנסואה טריפו. אוניברסיטת תל-אביב, בית-הספר לתרבות, הפקולטה למדעי הרוח. מנחים: פרופ' מיכל פרידמן ופרופ' זיוה בן-פורת.
 
צרפתי, אורלי: היחס לשאלת ארץ ישראל ולתהליך השלום הישראלי-ערבי בעיתוני חב"ד 'שיחת השבוע' ו'כפר חב"ד' בשנים 1995-1990. אוניברסיטת פאריס 8. מנחים: פרופ' אפרים ריבלין וד"ר גדעון קוץ.
 
קלין, ענת: חטא ועונשו? נראטיב האיידס בעיתונות היומית בישראל בשנים 1995-1981 כדוגמה להבניה תרבותית של מחלה. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות. מנחה: ד"ר יצחק רועה.
 
קמה, עמית: 'העיתון והארון': על דפוסי תקשורת של הומוסקסואלים בישראל. אוניברסיטת תל-אביב, החוג לתקשורת. מנחה: ד"ר דפנה למיש.
 
קמפף, רונית: המדיום הוא המסר: הקשר בין רמת התחכום התוכני של סביבת המידע האישי לבין רמת התחכום הפוליטי בישראל. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות. מנחה: פרופ' גדי וולפספלד.
 
קרביץ, אורנית (2015): סיקור מערכת המשפט הפלילי בישראל וירידת אמון הציבור במערכת. החוג לתקשורת, אוניברסיטת תל אביב. מנחה: פרופ' עקיבא כהן.
 
רוט-כהן, אסנת. (2012). התפתחות תעשיית הפרסום בישראל: תהליכים תקשורתיים, כלכליים, חברתיים, טכנולוגיים וגלובליים והשפעתם על עיצוב תעשיית פרסום לאומית - המקרה של ישראל. אוניברסיטת בר -אילן. מנחים: ד"ר יהודית אורבך ופרופ' יחיאל לימור.
 
רייך, צבי: עיתונאים ומקורות מידע: דפוסי התהוות חדשות בישראל. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות. מנחים: פרופ' יצחק גל-נור ופרופ' אליהוא כ"ץ.
 
שחל, יובל: עיתונות יהודית ברוסיה בסוף שנות ה-90: היבטים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות. מנחים: פרופ' חנה אדוני ופרופ' טד פרידגוט.
 
ששוני- בר לב, אשרת (2016): "אגדות אקדמיות": הבנית הידע הדיסציפלינרי במחקר תקשורת ההמונים בישראל. אוניברסיטת חיפה, החוג לתקשורת. מנחים: פרופ' רון רובין ופרופ' מעוז עזריהו. 
 
שיפמן-שיינפלד, לימור: הערס, הפרחה והאמא הפולניה: שסעים חברתיים והומור טלוויזיוני בישראל (2000-1968). האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות. מנחים: ד"ר יצחק רועה ופרופ' מנחם בלונדיים.
 
שנהב, טל (2010): מסרים חברתיים ומגדריים בתוכניות אולפן הבוקר בערוצי הטלוויזיה הממלכתיים של ירדן, סעודיה ותוניסיה בין השנים 2008-2005. האוניברסיטה העברית: החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון והמחלקה ללימודי תקשורת. מנחות: פרופ' רות רודד וד"ר אסתר שלי-ניומן.
 
שפר, תמיר: משאבים כריזמטיים, תקשורת פוליטית ופוליטיקה: מאבקם של חברי הכנסת בזירה הפוליטית ובזירת התקשורת הפוליטית. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות. מנחה: פרופ' גדי וולפספלד.
 
תאני – הררי, טלי (2004): מודל הסתברות עיבוד המידע בקרב ילדים: מסלולי שכנוע ושינוי עמדות בשלבי התפתחות קוגניטיביים שונים וברמות מעורבות שונות. מגמת תקשורת, המחלקה למדע המדינה, אוניברסיטת בר-אילן. מנחים: ד"ר למפרט; פרופ' ליימן-ווילציג
 
תמיר, אילן (2009): ספורט, מגדר ותקשורת. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: ד"ר רינה בוגוש.