עבודות תואר שני

עבודות גמר לתואר שני בתקשורת (משנת 1997)

אבישי , דוד (2001): על סמכותו הרטורית של הסופר: עמוס עוז, א.ב. יהושע והשיח הציבורי בישראל. אוניברסיטת חיפה, החוג לתקשורת. מנחה: פרופ' תמר כתריאל.

אברהם, אסתר (2001): טקסט של זמר ישראלי כאמצעי תקשורת המשקף אירועים ושינויים המתהווים בחברה הישראלית בשנים 1999-1948. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: פרופ' שמואל ליימן-וילציג.

אהרוני, מתן (2007): שסעים בעין המצלמה : יחסי גומלין בין שסעים חברתיים לבין ייצוגיהם בקולנוע הישראלי מאז אמצע שנות השישים. האוניברסיטה העברית בירושלים, החוג לתקשורת ועיתונות. מנחה: ד"ר ענר פרמינגר

אהרונוביץ, שרית (2006): מסגור תקשורתי: העיתונות הכתובה בישראל בתקופת האינתיפאדה הראשונה והשניה. מנחים: פרופ' שמואל ליימן ווילציג וד"ר יעלי בלוך-אלקון.

אייזנבנד, דורי (2002): השפעת התקשורת על תהליך קבלת ההחלטות לפני ועידת מדריד 1991. אוניברסיטת תל אביב, המחלקה למדע המדינה. מנחה: ד"ר חנן נוה.

סולץ-לנדאו, איילת (1999): פעילות דוברות המוסד והשב"כ. אוניברסיטת תל אביב, המחלקה למדע המדינה. מנחים: פרופ' יאיר עברון וד"ר חנן נוה.
 
אופנהיים, יעל (2013): הלבנת אילי הון: סטריאוטיפים של אילי הון בישראל כמקדמי לגיטימציה של אי-שוויון. אוניברסיטת חיפה, החוג לתקשורת. מנחה: ד"ר רועי דודזון.

אלוש-לברון, מירב (2001): "עיתונות חשאית" – בין חשאיות ואהדה לשקיפות וביקורת: "המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים" בראיה עיתונות הכתובה בישראל, 1997-1960. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: ד"ר אשר כהן.

אלמוז לינוס, איציק (2006): תוכנית ההתנתקות בראי עלוני פרשת השבוע כמקרה בוחן של התקשורת הקהילתית "הקטנה". מנחה: ד"ר אשר כהן.

אלמקייס (גלר), חגית (2006): "הכרמל" (1938), "הד הכרמל" (1942-1940): ניצניה שלהעיתונות המקומית בארץ-ישראל. מנחה: פרופ' חיליק לימור.

ארגמן פדידא, אורית (2006): מציאות גלוקלית: יבוא והשפעה תרבותיים בהקשר של גלובליזציה– המקרה של סוגת "תוכניות המציאות". מנחה: ד"ר יעקב ידגר.

ארז, ניצן (2000): זכירת תכנים חדשותיים מחדשות טלוויזיה: כיצד משפיע אורך הכתבה על זיכרון הצופים. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: פרופ' שמואל ליימן-וילציג.

אריאל, ירון (2003): המשתמשים וציפיות לסיפוקים בקרב אינטרקצית אתרי WEB. אוניברסיטת חיפה, החוג לתקשורת. מנחה: פרופ' שיזף רפאלי.

בלו-גרוס, מירב (2001): שלבי ההתפתחות ברמת הפענוח של מסרים בלתי-מילוליים המועברים באמצעות שפת הגוף, כפונקציה של גיל האדם, מיגדר ונטייתו המקצועית, גילאי 25-5. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: פרופ' שמואל ליימן-וילציג.

בלוך, יעלי (2000): יחסי הגומלין בין תקשורת בקונפליקט אתני: התייחסות עיתונות האליטה בארה"ב למדיניות הממשל במהלך מלחמת בוסניה (1995-1992). אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: ד"ר יהודית אורבך.

בליץ, אסתי: נשים בעיתונות החרדית - בין מחויבות כלפי שמירת-מצוות לבין תפיסת העיתונאות כמקצוע. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדע המדינה. מנחים: ד"ר אשר כהן וד"ר עליזה לביא.

בלס, תיקי (1998): אינטרסים פוליטיים, חברתיים וכלכליים כגורמים בעיצובו של חוק הערוץ השני. אוניברסיטת בר-אילן: המחלקה למדעי המדינה.

בן מיור, מירב: Perceptionof Social Reality by Television Viewers and Non Viewers. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדע-המדינה. מנחה: פרופ' יעקב כ"ץ.
 
בן עטר, אלה (2010). בולטות והדרה: ייצוגן של קבוצות חברתיות בישראל מקרה בוחן: מאבק הדייגים וחיילי השייטת בפרשת הקישון. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדע-המדינה. מנחה: פרופ' אשר כהן.

בן משה, יעל (2006): הבניית זיכרון קולקטיבי בקולנוע: היטלר בקולנוע הגרמני מ-1945 ועד 2005. מנחה: ד"ר יהודית אורבך.

בן-שחר-נריה, רבקה (2002): דמות האשה בעיתונות החרדית. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות. מנחים: פרופ' שושנה בלום-קולקה וד"ר יורם פרי.


בר לב, יהודה (2007): ייצוג מיעוטים בשידור הציבורי. אוניברסיטת בן-גוריון. מנחה: ד"ר נלי אליאס.

בר-מגן-רוזנברג, מרב (2001): השתקפות התמורות בערכי החברה הישראלית בשנות קיומה בפרסומת הכתובה בישראל. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: פרופ' שמואל ליימן-וילציג.

ברן-טל, אורי (1998): "תסמונת מצור" בתקשורת החרדית. אוניברסיטת תל אביב, המחלקה למדע המדינה. מנחה ד"ר חנן נוה.

ברקוביץ-רייס, קרין (2007): סיקור שערוריות פוליטיות בעיתונות הישראלית, 1971-2004: מחקר היסטורי-השוואתי. מנחה: פרופ' איתן גלבוע.
 
ברנשטיין, עופר (2008). שינויים בדפוס ייצוג נבחרי ציבור אמריקאים בקומיקס מיינסטרים אמריקאי (1979-1937). אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדע-המדינה. מנחים: פרופ' שמואל ליימן-וילציג ודר' אורית גלילי-צוקר.
 
גבל, אינס (2002): תרומתו של העיתון "נקודה" לגיבוש הזהות הקולקטיבית של "גוש אמונים". האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות. מנחה: ד"ר יורם פרי.
 
ג'דה, ורד: יחסה של העיתונות הפלסטינית היומית לתופעת פעולות ההתאבדות: 1996-2003. מנחה: ד"ר מוחמד אמארה.
 
גולגברגר, דורית (2002). הפולמוס הפוסט-ציוני בעיתונות הישראלית בשנים 1998-1949. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחים: פרופ' שמואל ליימן-ווילציג וד"ר תרצה הכטר.
 
גולדברג-כידון, שרון (2002). פרסום מותגים רב-לאומיים בישראל: הקשר בין רמת ההתאמה המקומית של הפרסום לרמת האהדה והמעורבות של הצופה. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: פרופ' שמואל ליימן-ווילציג.
 
גל-עזר, מירי (1997): 'המפסיד מרוויח': סגנון חיים כמרכיב חיוני בעמדת הסטטוס של אמנים בשדה האמנות הפלסטית בישראל. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות.
 
ג'קמן, עודד (2010). דפוסי העבודה של עיתונאי תחקיר בעיתונות הכתובה בישראל. אוניברסיטת בן גוריון, המחלקה לתקשורת. מנחה: ד"ר צבי רייך.
 
גרשנזון, אולגה (1997): כשל פרגמטי באינטראקציה רוסית-ישראלית - פעולת הדיבור של תלונות. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות.
 
דאלי, אביבית (1999): הקשר התצוגה: אמנות - פרסומת, פרסומת- אמנות. האוניברסיטה העברית, המחלקה לתקשורת. מנחה: פרופ' יוספה לושיצקי.
 
דיין, דורית: שימוש בסטראוטיפים עדתיים בפרסום הישראלי. אוניברסיטת בר-אילן: המחלקה למדע-המדינה. מנחה: פרופ' שמואל ליימן וילציג.
 
דיקר, עידית (1999): יצירת "מיתוס רבין" בעיתונות הישראלית בשנה שלאחר הרצח. אוניברסיטת תל אביב, המחלקה למדע המדינה. מנחה ד"ר חנן נוה.
 
הוינו, חנה (2011): אסטרטגיה קוגניטיבית לצמצום תופעת התקשורת העוינת: מקרה המבחן - "הקפאת הבנייה בהתנחלויות" בקרב פעילי ומתנחלים בישראל. אוניברסיטת חיפה, החוג לתקשורת. מנחה: פרופ' יריב צפתי
 
הוכברג-מרום, ענת (2003): יחסי הגומלין בין התקשורת הבינלאומית לאירועי משבר. אוניברסיטת תל אביב, המחלקה למדע המדינה. מנחים: פרופ' אברהם בן-צבי וד"ר חנן נוה.
 
הררי, טלי (2000): שינויים בפרסום בעיתוני ילדים 1996-1956: בדיקת הקשר בין השינויים בפרסום לילדים לבין שינויים בגורמים הסביבתיים. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: פרופ' שמואל ליימן-וילציג.
 
וינקלר, דנה (2005): לבן ושחור: כינון הטלוויזיה בישראל 1948-1968. אוניברסיטת בן גוריון, המחלקה לתקשורת. מנחה: פרופ' דן כספי.
 
וינר, קרן (2001): כיצד השפיע האינטרנט על שעות הפנאי בישראל?. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: פרופ' שמואל ליימן-וילציג.
 
זורע, דרור (2001): סוגי תוכניות טלוויזיה והשפעתן על רמת החשיפה לפרסומות המשודרות במהלכן. אוניברסיטת בר-
אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: פרופ' שמואל ליימן-וילציג.
 
זיידמן, ורד: שקרים כקרשים: תידומת חזותית (Visual Imagery) במטאפורות פואטיות. אוניברסיטת תל-אביב, ביה"ס למדעי התרבות. מנחים: פרופ' ראובן צור וד"ר דניאל דור.
 
זק-טלר, דפנה: פרסומת חרדית – בחינת הדרך אל ליבו של הצרכן החרדי. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדע-המדינה. מנחה: פרופ' שמואל ליימן ווילציג.
 
חגי, חיים. (2009). "הנבחרת של כו-לם"? הנרטיב הלאומי בעיתונות העברית המסקרת את משחקיה של נבחרת ישראל בכדורגל, 1949-2000. אוניברסיטת חיפה. החוג לתקשורת. מנחה: ד"ר אורן מאיירס
 
חיימי, חגית: פובליציסטיקה בישראל:תמורות במאמרי הדעות בעיתונות היומית בישראל במהלך חמישים שנות המדינה הראשונות. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדע-המדינה . מנחה: ד"ר שאול צדקא.
 
טננבוים, קרן (2005): הסיפור שאינו נסגר: תהליכי המיתולוגיזציה של פרשת רון ארד בעיתונות הישראלית. אוניברסיטת חיפה, החוג לתקשורת. מנחה: פרופ' תמר כתריאל.
 
יהי-שלום, אורן (2003): ערוץ 7 –דיוקן של תחנת רדיו פיראטית בישראל. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: ד"ר יחיאל לימור.
 
יצחיאק, נעמי (2000): ביטויים של הערכים המרכזיים של החברה הישראלית בעיתוני בתי-הספר, 1997-1948. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: פרופ' שמואל ליימן-וילציג.
 
ירחי, אמיר (2004): סיקור מחלת הסרטן בעיתוני נשים בישראל. אוניברסיטת חיפה, החוג לתקשורת. מנחה: פרופ' גבי וימן.
 
ישראלי, ציפי (2001): ניתוח מערכת היחסים בין חיל האוויר לעיתונות הכתובה בשנים 1997-1977 לאור תאונות מרכזיות בחיל האוויר. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: ד"ר יהודית אורבך.
 
כהן, מירית (2004): מתווכים את העימותים: דפוסי הסיקור שלעימותי הבחירות בעיתונים היומיים הגדולים בישראל. אוניברסיטת חיפה, החוג לתקשורת. מנחה: פרופ' גבי וימן.
 
כהן-אביגדור, נאוה (1998): פוליטיקאיות (בהשוואה לפוליטיקאים) בעיתונות נשים בישראל: דרך הצגתן בשנות הבחירות לכנסת, 1959, 1977,1996. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה.
 
כנורי, ברי (1997): ממדים לבחינת הקשר בין תקשורת המונים וחינוך. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות.
 
כרמי, לאה: יחסה של העיתונות החרדית הרשמית לחילונים ולחילוניות בתקופת המדינה. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדע-המדינה. מנחה: ד"ר אשר כהן.
 
לב שריד, אביבית (2006): תהליך ההקמה של ערוץ טלוויזיה יהודי בישראל. אוניברסיטת בן גוריון, המחלקה לתקשורת. מנחה: פרופ' דן כספי.
 
לב, אימי (2004): הסיקור של מחלת הסרטן בעיתונות היומית הישראלית. אוניברסיטת חיפה, החוג לתקשורת. מנחה: פרופ' גבי וימן.
 
לביא, עליזה (1997): קביעת סדר היום אצל עורכות ואצל עורכים בעיתונות הכתובה בישראל. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחים: פרופ' שמואל ליימן-וילציג, ד"ר דינה גורן.
 
להב, אירית (2001): מיפוי טיפוסי הגבריות בפרסום(בעיתונות ובטלוויזיה) על פי פנייה לקהלי מטרה גבריים ונשים. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: ד"ר דפנה למיש.
 
להב, הגר (2002):סדר יום עיתונאי תרבות דומיננטית - המקרה הישראלי. אוניברסיטת תל אביב, התוכנית לתקשורת פוליטית, החוג למדע המדינה. מנחה: פרופ' גד ברזילי.
 
להב, תמר (2004): הקשר בין הפעלת מערך יחסי ציבור לדפוסי סיקור של מקום: המקרה של מושבות הגליל העליון. אוניברסיטת חיפה, החוג לתקשורת. מנחה: ד"ר אלי אברהם.
 
להמן, איתן (2002). זכות התגובה בעיתונות: החוק הרצוי והמצוי והאתיקה העיתונאית. האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למשפטים. מנחים: פרופ' סיליה פסברג וד"ר יחיאל לימור.
 
לוז, אילן (2005): בין פרקטיקום לתיאוריה: עלוני "מעבר בטוח" במלחמות ארה"ב 1940-2003. אוניברסיטת חיפה, החוג לתקשורת. מנחה: פרופ' רון רובין.
 
לזר, רונית (2001): שימוש באסטרטגיה של 'מועדון לקוחות' על-ידי מפלגת ש"ס. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: פרופ' שמואל ליימן-ווילציג.
 
ליביו, ארן (2005): ייצוגיה של המפלגה הקומוניסטית הישראלית בעיתונות העברית, 1948-1976. אוניברסיטת חיפה, החוג לתקשורת. מנחה: פרופ' תמר כתריאל.
 
מזרחי-עצמוני, מאיה (2002). הבניית הסכם אוסלו במאמרי הדעות בעיתונות הישראלית, תוך הבחנה בין ממשלות ה"עבודה" וה"ליכוד". אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: ד"ר מירה משה.
 
ממן, דורית (2000): יצירתיות בפרסום -השפעותיה שליצירתיות חזותית על אפקטיביות הפרסום. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: ד"ר יעקב גולדנברג.
 
מנוסביץ (רובינוביץ), עידית (2000): איזון בסיקור העיתונאי של סוגיות הנתונות במחלוקת ציבורית. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: פרופ' שמואל ליימן-וילציג.
 
מקלברג, דוד (1998): תפקיד תקשורת ההמונים בעיצוב ושימור משטרים בינלאומיים. אוניברסיטת תל-אביב: החוג למדע המדינה. מנחה: ד"ר גד ברזילי.
 
מרקוביץ, דנה (2007): נראים טוב : הופעה חיצונית כמנבאת תדירות הסיקור החדשותי בטלוויזיה בקרב פוליטיקאים ופוליטיקאיות בישראל. אוניברסיטת חיפה, החוג לתקשורת. מנחה: ד"ר יריב צפתי
 
נאור, סיגל (1998): הקשר בין סוג תשדיר תעמולת הבחירות הטלוויזיוני לבין רמת הלמידה ממנו. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה.
 
נבון, דרורה (2001): קביעת סדר היום הציבורי, התקשורתי והפוליטי במישור המקומי. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: פרופ' שמואל ליימן-וילציג.
 
נבות, נטע (2006): שינויים במאפייני הדמויות הטלוויזיוניות בתוכניות ישראליות לילדים: 1970-2004. מנחה: ד"ר רינה בוגוש.
 
נויגרטן, רות (1997): מגמות ונורמות בתרגום מאנגלית לעברית בסוף שנות ה-50 ועד לשנות ה-90 בספרי ילדים לגיל הרך. האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לתקשורת ולעיתונות.
 
סורוקה, ולדימיר (2004): הבילתי נראים: הון חברתי ותרבותי, השתתפות סמויה ותחילת ההשתתפות הפעילה בפורומים באינטרנט. אוניברסיטת חיפה, החוג לתקשורת. מנחה: פרופ' שיזף רפאלי.
 
סילצקי, מיכל (1998): הסתגלות העיתונות המסורתית לריבוי אמצעי התקשורת האלקטרוניים, והצלחתה בבלימת הקטנת מספר קוראיה: שיטות עיצוביות, תוכניות ושיווקיות בעיתונות הארצית בישראל,1994-1989. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה.
 
סלטון-בן-צבי, סמדר: בעלות צולבת וביקורת הטלוויזיה בעיתונות: האם משקפת הביקורת את טעם המבקרים או את האינטרסים הכלכליים של העיתונים, 1998-1993. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדע-המדינה. מנחים: פרופ' שמואל ליימן-וילציג וד"ר יחיאל לימור.
 
סמוך-הראל, אבי: עיתונות בראיה דוברות: איזון וייצוג נאמן של המקור (הדובר) בסיקור כתבות מקומיות בנושאי חינוך, 2000-2002. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדע-המדינה. מנחה: פרופ' שמואל ליימן וילציג.
 
סקירה-טל, אליזבט (2005): הקשר בין השימוש באינטרנט לבין עוצמת תסמיני החרדה והתסמונת הבתר-חבלתית (PTSD). אוניברסיטת בן-גוריון, החוג לתקשורת. מנחים: פרופ' זאב קפלן, פרופ' דן כספי.
 
עולמי, נירית: קווי המתאר של מערך השידור הטלוויזיוני בישראל: התפתחות מערך השידור הטלוויזיוני בארץ בהשוואה
למערכי השידור בארה"ב ובריטניה והצעת מודל יישומי אינטגרטיבי להסדרת שוק השידורים הטלוויזיוניים בישראל. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדע-המדינה. מנחה: ד"ר שלמה שפירא.
 
עקל-אדלשטיין, דגנית (2002): סיקור מוסד נשיאות המדינה ומוסד נשיאות בית המשפט העליון בעיתונות הכתובה בישראל: 1948-1997. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: פרופ' שמואל ליימן-ווילציג.
 
ערן, רות (2005): שיחות לילה ברדיו: הבנייה משותפת של סיפורי קונפליקט. אוניברסיטת חיפה, החוג לתקשורת. מנחות: פרופ' תמר כתריאל וד"ר יעל משלר.
 
פז, נטלי (2006): בלוגים כז'אנר: מיפוי פרופילים של בלוגים בשפה העברית. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה ללימודי מידע. מנחה: ד"ר דן בוכניק.
 
פיק חמו, מיכל (2004): השינויים שחלו בייצוג הגיבור ובנרטיב בקולנוע 'הישראלי החדש'- החדש ע"פ מקרי בוחן : הסרטים "חתונה מאוחרת" ו-"כנפיים שבורות". האוניברסיטה העברית בירושלים, החוג לספרות כללית. מנחה:פרופ' חנן חבר.
 
פלג ענת, (2006): "טנגו מהוסס" יחסי השופטים והתקשורת בישראל. מנחה: ד"ר רינה בוגוש.
 
פלק-נייקרוג, שירי: השפעת התרבות והתגוונות אמצעי התקשורת של החיזבאללה על אופי סיקור פעילות הארגון בעיתונות הישראלית היומית בין השנים 1985-1998. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדע המדינה. מנחה: שלמה שפירא.
 
פפירמן, יעל (2004): שחקן או דמות? טעות הייחוס הבסיסית בייחוס תכונות דמויות בדיוניות לשחקנים. אוניברסיטת חיפה, החוג לתקשורת. מנחה: ד"ר יריב צפתי.
 
פרואקטור, יעל: העמוד הראשון בעיתונות היומית הכתובה בישראל כמשקף את יחסיה כלפי ממשל ארה"ב. אוניברסיטת תל-אביב, החוג למדע המדינה. מנחים: פרופ' זאב מעוז ופרופ' יחיאל לימור.
 
פרידמן טל, (2006): ייצוגם של זהויות חברתיות ומגדריות בתכנים טלוויזיוניים פופולאריים יהודים בישראל: קיבוע סטריאוטיפים או "ארץ נהדרת"?. מנחה: ד"ר לינדה-רנה בלוך.
 
צאלח, כלנית (2004): לא הכל ורוד: הבנייה של הומוסקסואליות בעיתוני נוער. אוניברסיטת חיפה, החוג לתקשורת. מנחה: ד"ר ריבקה ריב"ק.
 
קוביסיאנו, ענת (1998): "מקורות המידע של מדורי החדשות הרכות בעיתון הישראלי: עיתונאות מקצועית או כלי ליחסי ציבור". אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה.
 
קונדל, ענת (2006): תוכנית טלוויזיית המציאות "כוכב נולד": הקשר בין תפיסות ועמדות של קהלים לבין רמת הציפייה והמעורבות. מנחים: פרופ' שמואל ליימן-ווילציג וד"ר נטע האילון.
 
קופיט, ריקי (2007): מקומו של המרחב המתוקשב בחייהם של מורים בישראל. אוניברסיטת בן גוריון, המחלקה לתקשורת. מנחה: ד"ר נלי אליאס.
 
קופפר, חנה (2007): אונס בתקשורת: הסיקור של הטיפול המשפטי באונס, בעיתונות כתובה 1975-2004. מנחה: ד"ר רינה בוגוש.
 
קורצווייל, לאה (2006): "איזה חג לי" – פרופיל החגים ומועדי ישראל בתוכניות הטלוויזיה הישראליות לילדים ונוער, 2004-1980. מנחים: פרופ' שמואל ליימן-ווילציג וד"ר עליזה לביא.
 
קליין, עדה (2004): השואה בעיתונות החרדית, יחסה של העיתונות החרדית לשואה כאבן בוחן למאבק על עיצוב העבר. אוניברסיטת בר אילן המחלקה למדעי המדינה. מנחה: ד"ר אשר כהן.
 
קנדל, אלעד (2001): פרשת עוזי משולם כמקרה של יחסי גומלין בין טרור ותקשורת. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: פרופ' שמואל ליימן-וילציג.
 
ראובני, ליזי (2001): תמורות במידת החשיפה של הסיקור העיתונאי בסוגיית מצב בריאותם של ראשי ממשלה בישראל, 1996-1963. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: פרופ' שמואל ליימן-וילציג.
 
רביטש, פנינית (2006): הבדלים באתרי אינטרנט עירוניים בישראל, 2004: עד כמה מצאי השירותים המקוונים מהווה מיצוי היכולות של המדיום ועונה על ציפיות הציבור?. מנחה: פרופ' שמואל ליימן-ווילציג.
 
רודנר יעל (2007): הרפובליקה הספרותית של העידן החדש. אוניברסיטת חיפה, החוג לתקשורת. מנחה: פרופ' תמר כתריאל
 
רוט-כהן, אסנת (2001): התפתחותה ועיצובה של הסאטירה הפוליטית טלוויזיונית בישראל החל משנות ה-70 ועד שנות ה-90. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: ד"ר יהודית אורבך.
 
ריין, טלי (2007): אני שולח לך צליל מקוון": באיזה אופן רשתות לשיתוף קבצים משפיעות על צריכה ורכישה של מוסיקה. אוניברסיטת בן גוריון, המחלקה לתקשורת. מנחה ד"ר יעל קינן.
 
רכס, קרן: ניעות מקצועית בין תקשורת ופוליטיקה וביצור מעמד פוליטי. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדע-המדינה. מנחה: ד"ר שלמה שפירא.
 
שבח, יפתח: הצבר שם ג'ל בקוצים: השתקפות ערכים ישראלים אל מול ערכים המשקפים סגנון חיים (Life Style) מערבי בפרסומות בערוץ 2. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדע-המדינה. מנחה: ד"ר רות אמיר.
 
שבת, גדי (2001): קביעת סדר היום הפוליטי על-ידי התקשורת: הסיקור התקשורתי והפעילות הפרלמנטרית בנושאים חברתיים. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחים: פרופ' שמואל ליימן-ווילציג וד"ר יחיאל לימור.
 
שגב, נורית (2002): נקודת המפנה בחייהן של נשים מוכות בראי התקשורת הבידורית הישראלית, 1999-1991. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: ד"ר מירה משה.
 
שוקרון, בני (2001): הגורם הדתי ביחסה של העיתונות הכתובה למשרד החינוך, 2000-1977. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: ד"ר אשר כהן.
 
שלו, שרה (2001): הומור בפרסומות: מיהו הצוחק אחרון?. אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה למדעי המדינה. מנחה: ד"ר יהודית אורבך.
 
ששוני- בר לב, אשרת (2007): הפלישה ממאדים (The Invasion from Mars), פאניקה או סיפור על פאניקה? הבניית הזכרון הקולקטיבי של אירוע מכונן בתולדות התקשורת. אוניברסיטת חיפה, החוג לתקשורת. מנחה: פרופ' רון רובין.