מגדר ותקשורת בישראל

רשימת מקורות בנושא מגדר ותקשורת בישראל* 

אליאור, ר. (2001). "נוכחות נפקדות": "טבע דומם" ו"עלמה יפה שאין לה עיניים". בתוך: י. עצמון (עורכת), התשמע קולי? ייצוגים של נשים בתרבות הישראלית (עמ' 42-82) . ירושלים: הוצאת הקיבוץ המאוחד.

אלבוים דרור, ר. (2001). האישה הציונית האידיאלית', בתוך: י. עצמון (עורכת), התשמע קולי? ייצוגים של נשים בתרבות הישראלית (עמ' 95-115). ירושלים: הוצאת הקיבוץ המאוחד.

אריאל, מ. (1983). למה מחנכת ספרות ילדים? (ראיון עם אדיר כהן). נגה, 7, 13-8.

בורובסקי, ד. (2000). האשה היהודיה – מגיאות ושפל – מחקר בדימויים של נשים יהודיות בקולנוע האמריקני, קשר, 28, 107-100.

בן-צדף, א. (2000). "גם אני אהיה פעם כתבת מיתולוגית" – על כתבות (לעומת כתבים) לענייני צבא בישראל בסוף המאה העשרים, . פתו"ח, 4, 219-205.

ברק-ברנדס, ס. (1996). 'משחק הדמעות': אמצעי התקשורת והבנייתה החברתית של בעיית הנשים המוכות בישראל. עבודת גמר לתואר מוסמך אוניברסיטה, ירושלים: האוניברסיטה העברית.

ברק-ברנדס, ס. (2006). "מראה, מראה שעל הקיר...":נשים ישראליות מפרשות דימויי נשים ונשיות בפרסומות טלוויזיה. מאמר שהוצג בכנס השנתי העשירי של האגודה הישראלית לתקשורת, המחלקה לתקשורת ולעיתונות, האוניברסיטה העברית, ירושלים, 9 אפריל 2006.

ברק-ברנדס, ס. "אמא'לה!!!" – מרכזיות הפריזמה האימהית בפרשנותן של נשים ישראליות דימויי נשיות בפרסומות טלוויזיה. מאמר שהוצג בכנס האגודה הסוציולוגית הישראלית, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב, (פברואר, 2008).

ברק-ברנדס, ס. (2005). בעיית אלימות נגד נשים בישראל בראי התקשורת. מפנה, 46-47, 87-86.

ברנשטין, ע. (2003). מי שמע על טלי שפושניקוב? פנים: כתב עת לתרבות, חברה וחינוך, 25, 65-56.

גודיץ'-אברם, ק. (2000). מאשכוליות לתפוזים: דימויי נשים בפרסומות המוצגות בטלוויזיה הישראלית, . פתו"ח, 4, 225-220.

גדליה, ע., הרצוג, ח. ושמיר, מ. (2011). ציפיית הבחירות? הממד המגדרי בבחירות 2009. בתוך: אריאן, א. ושמיר, מ. (עורכים). הבחירות בישראל 2009 (עמ' 231-263). ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה.

גוברין, נ. (2000. נשים בעתונות העברית – ההתחלות, קשר, 28, 20-8.

גודיץ'-אברם, ק. (1998). מאשכוליות לתפוזים: דימויי נשים בפרסומות המוקרנות בטלוויזיה הישראלית.עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך אוניברסיטה, חיפה: אוניברסיטת חיפה.

גינת, מ. (1995). גברים חשובים ונשים מעניינות: דפוסי ייצוג של גברים ונשים בתוכניות טוק שואו בטלוויזיה הישראלית. עבודת גמר לתואר מוסמך אוניברסיטה. תל אביב: אוניברסיטת תל-אביב.

גרץ, נ. (2006). נשים מחכות בחוץ: "שלושה ימים וילד" ו"מיכאל שלי". אופקים חדשים, 27 (גיליון מקוון). נדלה ב-19 אפריל 2010 מהאתר: http://ofakim.org.il/zope/home/he/1135575383/1138623225.

גרץ, נ. (1998), 'האחרים בקולנוע בשנות ה- 50 וה- 60', בתוך: גרץ, נ., לובין, א., ונאמן, ג. (עורכים). מבטים פיקטיביים- על קולנוע ישראלי(??). תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

הלמן, ש. ורפפורט, ת. (1997), 'אלה נשים אשכנזיות, לבד, זונות של ערבים, לא מאמינות באלוהים, ולא אוהבות את ארץ ישראל'': 'נשים בשחור' ואתגור הסדר החברתי. תיאוריה וביקורת, 10, 175-192.

הרצוג, ח. (1994). נשים ריאליות: נשים בפוליטיקה המקומית בישראל. ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל.

הרצוג, ח. (2000). עיתונות נשים: מרחב משעתק או מרחב לקריאת תיגר. קשר, 28, 52-43.

וימן, ג. (2000). מגדר ופרסומת: נשים וגברים בתשדירי הפרסומת הטלוויזיונית בישראל. מגמות, 40(3), 485-466.

וימן, ג. וכהן, י. (2000). עולם הולך ונעלם?: על נשים בתעמולת הבחירות בישראל. קשר, 28, 62-53.

זיו, ע. (1999). דנה אינטרנשיונל. בתוך: אופיר, ע. (עורך). חמישים לארבעים ושמונה – גיליון מיוחד של תיאוריה וביקורת (עמ' 411-401). ירושלים: מכון ון ליר.

זיו, ע. (2003). בין סחורות מיניות לסובייקטים מיניים: המחלוקת הפמיניסטית על פורנוגרפיה. תיאוריה וביקורת, 25, 194-167.

זנגר, ע. (1998). נשים בקולנוע הישראלי: הצד האפל של הירח. בתוך: גרץ, נ., לובין, א., ונאמן, ג. (עורכים), מבטים פיקטיביים- על קולנוע ישראלי (עמ' 205-214). תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

חג'אזי-עומרי ה. וריב"ק, ר. (2009). "כל הלילה חיבקתי את הנייד וחיכיתי": הטלפון הנייד בחייהן של נערות פלסטיניות בישראל, מגמות, 36, (1-2), 221-197.

חשביה, א. (2000). כתבות צבאיות יהודיות בארצות הברית, קשר, 28, 113-108.

יונאי, י., וטורין, א. (2000). ליהנות מטקסט רע: כיצד נשים חוות רומנים רומנטיים. פתו"ח, 4, 187-157.

כהן, י. וריב"ק, ר. (2001). אלי מקביל, פוסט- פמיניזם ורווקות חדשה. פנים, 16, 74-66.

כהן-אביגדור, נ. (2000). פוליטיקאיות (בהשוואה לפוליטיקאים) בעיתונות נשים בישראל: דרך הצגתן בשנות הבחירות לכנסת - 1959,1977,1996. פתו"ח, 4, 75-99.

לאור, נ., אלפנט לפלר, נ., ענבר-לנקרי, ח., ג'מאל, א., בן שחר, נ., אליאס, נ. וסוקר א. (2006). הנעדרים והנוכחים בזמן צפיית שיא מחקר עוקב. ירושלים: הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו.

לביא, ע. (1997). קביעת סדר יום אצל עורכות ואצל עורכים בעיתונות הכתובה בישראל. עבודת גמר לתואר מוסמך אוניברסיטה, רמת גן: אוניברסיטת בר אילן.

לביא, ע. (2006). גברים הם השיח: נשים רק מעניקות לו צבע, תרבות דמוקרטית, 10, עמ' 328-257.

לביא, ע. (2001). רדיו ומגדר בישראל :נשים וגברים ביומני החדשות ובתוכניות אקטואליה ב"קול ישראל" ובגלי צה"ל. רמת-גן:חמו"ל.

לביא, ע. (2000). חדשות הן חדשות. אין להן מין. פתו"ח, 4, 75-45.

להב, ה. (2009), 'הנאשמת', 'הסיוט' ו'התות המכני': מקרה מבחן של סיקור אונס בעיתונות הישראלית. מגמות, 36 (1-2), 108-68.

להב, ה. (2008). "'מקרה מזעזע': סיקור תקשורתי של תקיפות מיניות בישראל", איגרתא, 10, מכון הרצוג: אוניברסיטת תל אביב.

להב, ה. (2006). פטריארכיה ועריכה בטקסט עיתונאי: מקרה מבחן של סיקור אונס בעיתונות בישראל. חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה". אוניברסיטת תל אביב.

לובין, א. (1998). דמות האישה בקולנוע הישראלי. בתוך: גרץ, נ., לובין, א., ונאמן, ג. (עורכים), מבטים פיקטיביים- על קולנוע ישראלי (עמ' 223-246). תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

לוצאטו, ד. ויעקובסון י. (2000). האם התחלפו הוורוד והתכלת? "שפת המגדר" בעתונות הכתובה, קשר, 28, 63-74.

לחובר, ע. (2011). דגמים של נשיות בעיתוני הנשים בישראל בתקופת מלחמת ששת הימים. עיונים בתקומת ישראל, מגדר בישראל, 579-545.

לחובר, ע. (2008). נשים במלחמת ששת הימים: נקודת מבט תקשורתית. ישראל, 13, 58-29.

לחובר, ע. (2002). מהעמוד האחורי אל מרכז האג'נדה, פנים, 22, 104-93.

לחובר, ע. (2001). ההבניה המגדרית של העיתונות הכתובה בישראל. חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה". אוניברסיטת תל אביב.

לחובר, ע. (2000). נשים עיתונאיות בעיתונות הכתובה. קשר, 28, 74-63.

ליבס, ת. (2000). הסינדרלות החדשות. פנים, 12, 38-26.

ליידן, ס. (2000). "לאישה"- שבועון ישראלי לנשים: ביתיות, ייצוג עצמיות ומציאות. קשר, 28, 42-36.

לימור, י. וכספי, ד. (1994). הפמיניזציה בעיתונות הישראלית. קשר, 15, 46-37.

לירן-אלפר, ד. (2009). נשיאה בכותרות: דליה איציק בשיח התקשורתי-ציבורי בישראל. בתוך: זובידה, ה. ומקלברג, ד. (עורכים) הדמוקרטיה הישראלית בת 60: מציאות וחזון (עמ' 269-262). ת"א-יפו: האגודה הישראלית למדע המדינה.

לירן אלפר, ד. וקמה, ע. (2007). עיצוב הגוף וחיטוב הזהות: ייצוגי הגוף בטלוויזיה המסחרית. תל אביב: מכון חיים הרצוג לתקשורת, חברה ופוליטיקה, אוניברסיטת תל אביב.

לירן-אלפר ד. (2005). נערות רוקדות: הבנייה חברתית תרבותית של זהות מגדרית בקרב נערות בחוגי ריקוד בישראל. עבודת דוקטורט, החוג לחינוך, אוניברסיטת חיפה.

לירן-אלפר, ד. (2003). המתאבקות בבוץ: הדימוי התקשורתי של נשים המתמודדות בבחירות הפנימיות במפלגות בישראל 2002. מצב העניינים, 20??.

לירן אלפר, ד. (2000א). עתיד התקשורת בידי נשים? הוועדה למעמד האשה ברשות השידור 1993-1998. פתו"ח,4, 188-204.

לירן-אלפר, ד. (2000ב). נשים ברשות השידור: נתונים ועמדות, קשר 28, 95-99.

לירן אלפר, ד. (1994). הדימוי התקשורתי של נשים פוליטיקאיות – האם הן עדיין "אלמנות עריצות או פילגשים"? עבודת גמר המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת תואר מוסמך בתקשורת. האוניברסיטה העברית ירושלים.

למיש, ד. (2007). "הפוליטיקה של הדרת מיעוט בתקשורת: דימויי נשים וסיקור האלימות נגדן". בתוך: כספי, ד. (עורך), תקשורת ופוליטיקה בישראל (עמ' 185-208). תל-אביב: מכון ון-ליר והקיבוץ המאוחד.

למיש, ד. (2006). דימויים בתקשורת. בתוך רם, א. וברקוביץ, נ. (עורכים), אי שוויון (עמ' 107-100). באר שבע: אוניברסיטת בן גוריון.

למיש, ד. (2005). עושים ועושות חדשות בישראל, פרוייקט הניטור העולמי של נשים בחדשות. נדלה ב-8 אוגוסט 2010 מהאתר: www.whomakesthenews.org.

למיש, ד. ולהב, ע. (2003). "רומנטי, רגיש ובעל חוש הומור"? דימויי גברים בפרסומת הישראלית. מגמות, מב(4), 691-671.

למיש, ד. (2002). המדיה, הזונה והמדונה. פנים, 22, 93-84.

למיש, ד. (ב2000). שיח בנות הספייס (Spice Girls): חקר מקרה בהתפתחות זהות מגדרית. פתו"ח, 4, 21-44.

למיש, ד. (1998). השסע השקוף: תצפית פמיניסטית על חברה דרך התקשורת הישראלית. בתוך: יער, א. והרמן, ת. (עורכים), החברה הישראלית: בין פילוג לאחדות (עמ' 33-51). תל-אביב: מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום, אוניברסיטת תל-אביב.

למיש, ד. (1997א). שוות ערך תקשורתי: מבט פמיניסטי על התקשורת הישראלית. בתוך: כספי, ד. (עורך), תקשורת ודמוקרטיה בישראל (עמ' 139-119). ירושלים, תל אביב: מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד.

למיש, ד. (1997ב). הפוליטיקה של הדרת מיעוט בתקשורת: דימויי נשים וסיקור האלימות נגדן, בתוך: כספי, ד. (עורך), תקשורת ופוליטיקה בישראל, (עמ' 185-207). ירושלים: מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד.

מונק, י. (2005). "אור" כסרט פוליטי. מפנה: במה לענייני חברה, 47-46, 60-54.

מוצ'ניק, מ. האם לשון העיתונאיות שונה מלשון העיתונאים? פתו"ח, 2, 35-17.

מלמן, ב. (1996). מן השוליים אל ההיסטוריה של היישוב: מיגדר וארץ ישראליות (1890 -1920). ציון: רבעון לחקר תולדות ישראל, ס"ב, 243-278.

מקורב, ש. (2000). הנייר אינו מסמיק. העין השביעית, 29, 31-32.

ספרן, ח. (2006). לא רוצות להיות נחמדות. חיפה: פרדס.

פוקס, מ. (2004). מה זאת אהבה וירטואלית. פנים, 30. עמודים 35-45.

פירסט, ע. ולב-אלג'ם, ש. (2000). במעגל השוליות: מתיאטרון קהילתי לתקשורת המונים, קשר, 28, 94-82.

פירסט, ע. (2000). בישראל אין כל חדש?! דימויים של גברים ונשים בפרסומת הישראלית הכתובה. פתו"ח, 4, 156-127.

פירסט, ע. (1981). הצגת המינים וסטריאוטיפים מיניים המשתקפים בפרסומת המופיעה בעיתונות הישראלית. עבודת גמר המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת תואר מוסמך בלימודי עבודה. אוניברסיטת תל אביב.

פרידמן, מ. (1998). בין שתיקה לנידוי: המדיום הקולנועי ואלמנת המלחמה הישראלית. בתוך: גרץ, נ., לובין, א. ונאמן, ג. (עורכים). מבטים פיקטיביים- על הקולנוע הישראלי (עמ' 33-43). תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

צלאח, כ. (2006). 'רוב הסיכויים שזיכרון העבר יישכח כלא היה": הבניה של הומוסקסואליות במדוריייעוץ בעיתוני נוער'.סוציולוגיה ישראלית, ז'(2), עמ' 350-317.

צרפתי, א. ולירן- אלפר, ד. (2010). "ברוך שלא עשני אשה"?- ניצני שיח נשי פמיניסטי בעיתונות החרדית המסחרית, קשר, 40, 126-138.

קמה, ע. (2008). ללא חדר משלהן: מעורבותן של מהגרות-עבודה פיליפיניות בכתב-עת בן-כלאיים. מסגרות מדיה, 2, 25-49.

קמיר, א. (2002). ההיסטוריה של התנועה הפמיניסטית ומושגי יסוד. פמיניזם, זכויות ומשפט. האוניברסיטה המשודרת. משרד הבטחון, עמ' 31- 48.

קמפף, ר. (1996). החיפוש אחר בקיעים בחומה: הניסיון לקידום ענייני נשים בתקשורת הישראלית, פתוח, 3, 26-4.

קנטור, ר. (2005). תרבות חזותית מיליטריסטית. בתוך: גור, ח. (עורכת). מיליטריזם בחינוך (עמ' 44-58). תל-אביב: בבל.

שנקר-שרק, ד. (2000). ייצוג תקשורתי ושיווק פוליטי של נשים בעידן הפריימריס, פתוח, 4, 126-100.

Ariel, M. (1988), Female and male stereotypes in Israeli literature and media: Evidence from introductory patterns, Language and Communication, 8(1), 43-68.

Barak Brandes, S. (2011). "I'm not influenced by ads, but not everyone's like me": The Third Person Effect in Israeli women's attitude to TV commercials and their images.The Communication Review,14, 1-21.

Bloch, L-R., & Lemish, D. (2005). I know I'm a freierit, but: The gendered nature of a key cultural frame.Journal of Communication, 55(1), 38-55.

Cohen, J. & Ribak, R. (2003). Gender differences in pleasure from television texts: the case of Ally McBeal. Women's studies in communication, 26(1), 118-134.

First, A. (2002). All women should cry: The presentation of women in foreign news. Communications. 27(1), 35-61.

First, A. (1998). Nothing new under the sun? A comparison of images of women in Israeli advertisement in 1979 and 1994, Sex Roles, 38(11-12), 1065-1078.

Gavriely, D., Lahav, H. & Topol, N. (2008) Women's representation in the Israeli press during the Yom Kippur War (1973), Global Media Journal, 3(1), 1-10.

Gold, N., & Auslander, G. K. (1999). Gender issues in newspaper coverage of people with disabilities: A Canada-Israel comparison.Women & Health, 29(4), 75-96.

Hijazi-Omari, H. and Ribak, R. (2008). Playing with fire: On the domestication of the mobile phone among Palestinian teenage girls in Israel. Information, Communication and Society, 11(2), 149-166.

Kama, A. (2008). Labor migrants' self-empowerment via participation in a diasporic magazine: Filipinos at Manila-Tel Aviv. Asian Journal of Communication, 18(3), 223-238.

Lachover, E. (2011). It's not enough just to be a woman: Israeli Television News of Israeli women in local elections, Feminist Media Studies, Available online.

Lachover, E. and Sigal Barak-Brandes (2009). A beautiful campaign? Analysis of the public discourse in Israel surrounding the Dove campaign for real beauty. Feminist Media Studies, 9(3), 301-316.

Lachover, E. (2009a). The first lady of Hebrew journalism: Hannah Semer (1924-2003). Medien and Zeit, 24(2), 24-38.

Lachover, E. (2009b). Women in the six day war through the eye of the media. The Journal of Israeli History,28(2), 117-135.

Lachover, E., (2008a). Women journalists in ISRAEL. In R. Froelich and S. A. Lafky (eds.) Women Journalists in the Western World. What Surveys Tell Us. (pp.179-200). Cresskill, New Jersey: Hampton Press.

Lachover, E., (2008b). Women Journalists in ISRAEL. In R. Froelich and S. A. Lafky (eds.) Women Journalists in the Western World. What Surveys Tell Us. (pp.179-200). Cresskill, New Jersey: Hampton Press.

Lahav, H. (2010). The giver of life and the griever of death: Women in the Israeli TV converge of the Second Lebanon War (2006). Communication, Culture and Critique, 3,242-269.
 
Lavie, A. & Lehman-Wilzig, S. (2003). Whose News? Does Gender Determine the Editorial Product? European Journal of Communication, 18(1), 5-29.
 
Lavie, A. & Lehman-Wilzig, S. (2005). The Method is the Message: Explaining Inconsistent Research Findings in Gender & News Production Research, Journalism: Theory, Practice, and Criticism, 6(1), 69-92.
 
Lemish, D. (2010) Screening gender on children's television: The views of producers around the world. London: Routledge.
 
Lemish, D. & Reznik, S. (2008). To laugh or not to laugh? Performing girlhood through humor.Girlhood Studies, 1(1), 114-137.
 
Lemish, D. (2008). Gender representations in the media. In International Encyclopedia of Communication, 5, 1945-1951. Oxford: Blackwell Publishing.
 
Lemish, D. & Cohen, A. (2005). On the gendered nature of mobile phone culture in Israel.Sex Roles, 52(7/8), 511-525.
 
Lemish, D. (2004). Exclusion and marginality: Portrayals of women in Israeli media. In R. Ross and C.M. Byerly (eds.), Women and Media (pp. 39-59). Malden:Blackwell.
 
Lemish, D. (2003). Spice world: Constructing femininity the popular way.Popular Music and Society, 26(1), 17-29.
 
Lemish, D., & Drob, G. (2002). "All the time his wife:” Portrayals of first ladies in the Israeli press.Parliamentary Affairs, 55(1), 129-142. Reprinted in Ross, K. (Ed.). (2002),Women, Politics, and Change(pp.129-142). Oxford: Oxford University Press.
 
Lemish, D. (2002a). Normalizing inequality: Portrayals of women in Israeli mediaThe Journal of Israeli History, 21(1-2), 110-125. Reprinted in: Naveh, H. (Ed.). (2003).Israeli Family and Community: Women'sTimepp. 110-125. London: Vallentine Mitchelle.
 
Lemish, D. (2002b). Gender at the forefront: Feminist perspectives on action theoretical approaches in communication research.Communications: The EuropeanJournal of Communication Research, 27(1), 63-78.
 
Lemish, D., Liebes, T., & Seidmann, V., (2001). Gendered media meanings and uses. In: S. Livingstone & M. Bovill (Eds.) Children and Their Changing Media Environment- A European Comparative Study. (pp.263-283). New Jersey and London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 
Lemish, D. (2000). The whore and the Other: Israeli images of female immigrants from the Former
USSR.Gender and Society, 14(2), 333-349.
 
Lemish, D., & Barzel, I. (2000). ‘Four Mothers': The womb in the public sphere.European Journal of Communication, 15(2), 147-169. Reprinted in: McQuail, D., Golding, P., & de Bens, E. (Eds.), (2005).Communication theory & research: An EJC anthology(pp. 125-138). London: Sage.
 
Lemish, D., & Tidhar, C. (1999a). Still marginal: Women in Israel's 1996 television election campaign.Sex Roles, 41, 389-412.
 
Lemish, D., & Tidhar, C. (1999b). Where have all the young girls gone?
Women and Language, 22(2), 27-32.
 
Lemish, D. (1998a). "Girls can be wrestlers too”: Gender differences in the consumption of a television wrestling series.Sex Roles, 38(9/10), 833-849.
 
Lemish, D. (1998b). Spice Girls' Talk: A case study in the development of gendered identity. In S. A. Inness (Ed.),Millennium Girls: Today's Girls Around the World(pp. 145-167). Lanham: Rowman & Littlefield.
 
Lemish, D. (1997). The ripple effect: Pornographic images of women in Israeli advertising. In French, S. G. (ed.), Interpersonal violence, health and gender politics (pp.285-295). New York: McGraw Hill Ryerson.
 
Lemish, D., & Tidhar, C. (1991). The silenced majority: Women in Israel's 1988 television election campaign.Women and Language, XIV, 13-21.
 
Marciano, A. (2011). The role of internet newsgroups in the coming-out process of gay male youth: An Israeli case study. In E. Dunkels, G. M. Franberg, & C. Hallgren (Eds.),Youth culture and net culture: Online social practices(pp. 222-241). Hershey, PA: Information Science Reference.
 
Morag, R. (2000). "Life-taker heart-breaker‟: Mask-ulinity and/or femininity in full metal jacket. In: W. Everett Rodopi (ed.). The Seeing Century: Film, Vision, and Identity (186-197), Atlanta GA.
 
Morag, R. (2006). Defeated masculinity: post-traumatic cinema in the aftermath of the Vietnam war. The Communication Review 9.3, 189-219.
 
Padva, G. (2011). Discursive identities in the (R)evolution of the New Israeli queer cinema. In M. Talmon & Y. Peleg (Eds.) Israeli Cinema: Identities in Motion (pp. 313-325). Austin, TX: Texas University Press.
 
Reznik, S. & Lemish, D. (2011). Falling in love with high school musical: girls' talk about romantic perceptions. In: M. C. Kearney (Ed.) Mediated Girlhoods: New Explorations in Girls' Media Culture. (pp.151-170). New York: Peter Lang Publishing.
 
Shalev, S. & Lemish, D. (2011). Women as consumers of reproductive technology: Mediarepresentation versus reality. Journal of Interdisciplinary Feminist Thought, 5(1): pp?.
 
Tidhar, C. E. (1988). Women in Israel's broadcasting media and on Israeli television. In Y. Kawakami (ed.), Women and Communication in an Age of Science and Technology (112-128), Tokyo: Atom Press.
 
Tidhar, C. E. and Lemish, D. (1993), "Women in the Intifada: A television news perspective”, in A. Cohen
and G. Wolfsfeld (eds.), Framing the Intifada (142-159), Norwood: Ablex.
הרשימה נערכה ביוזמת צוות כנס "את: שלושים שנות מחקר תקשורת פמיניטי בישראל", שנערך בנובמבר 2011 באוניברסיטת תל-אביב. תודה לירדן רז על העזרה.