קישורים
 

אגודות בינלאומיות למחקר תקשורת

International Communication Association (ICA)

Association for Education in Journalism and Mass Communication (AEJMC)

International Association for Media and Communication Research (IAMCR)

National Communication Association (NCA)

International Federation of Communication Associations (IFCA)

אגודות לאומיות למחקר בתחומי התקשורת

האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה

האגודה האנתרופולוגית הישראלית

האגודה הסוציולוגית הישראלית

סקריפט – האגודה הישראלית לאוריינות

האגודה הישראלית למדע המדינה

אגודות בינלאומיות למחקר בתחומי תקשורת

American Political Science Association (APSA)

International Society of Political Psychology (ISPP)

כתבי-עת בינלאומיים בתקשורת

רשימה מלאה של כתבי עת (The Iowa guide)

(רשימה מפורטת תופיע בקרוב)

מכוני מחקר תקשורת אקדמיים בישראל

מכון סמארט, האוניברסיטה העברית

מרכז בורדה, אוניברסיטת בן-גוריון

מכון הרצוג, אוניברסיטת תל-אביב

מכוני מחקר חברתי בישראל

המכון הישראלי לדמוקרטיה

מרכז גוטמן

מכון סאלד

מרכז תמי שטינמץ

מאגרי מידע למחקר  התקשורת בישראל 

ארכיון החדשות הדיגיטלי (האונ' העברית ואונ' ויסקונסין)

הועדה הישראלית למדרוג (ריטינג)

מדיניות תקשורת בישראל

ארגוני תקשורת בישראל

רשות השידור (הערוץ הראשון וקול ישראל)

הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו

קשת (זכיינית ערוץ 2)

רשת (זכיינית ערוץ 2)

ערוץ 10

תקשורת והוראה

עושים תקשורת – עמלנט (כולל מאמרים נבחרים)

כתב העת "פנים"

עמותות חוץ-אקדמיות, העורכות מחקר תקשורת

האגודה לזכות הציבור לדעת

קשב - מרכז להגנת הדמוקרטיה בישראל