מסגרות מדיה – כתב עת ישראלי לתקשורת   
 
"מסגרות מדיה: כתב עת ישראלי לתקשורת" הוא כתב העת של האגודה הישראלית לתקשורת. עד גליון מס 12 הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו הייתה שותפה בהוצאתו לאור.
זהו כתב עת אקדמי שפיט, המפרסם בראש בראשונה מאמרים מקוריים בעברית העוסקים במחקר התקשורת. כמו כן, בגליונות כתב העת רואים אור בתרגום מאמרים חשובים, שראו אור במקור בכתבי עת מובילים באנגלית ורלוונטים להבנת התקשורת בישראל, כמו גם  סקירות, דו"חות מחקר וביקורות ספרים בתחום התקשורת. 
 
העורך המייסד של כתב העת הוא ד"ר מוטי נייגר. מן הגליון השני (קיץ 2008) ועד השמיני (אביב 2012) ערך את כתב העת פרופ' עקיבא כהן. את גיליונות 9 (סתיו 2012) ועד גיליון 14 (אביב 2015) ערך פרופ' גבי וימן.
עורך כתב העת הנוכחי הוא פרופ' הלל נוסק.
את כל הפניות, הצעות מאמרים, ביקורות ועוד – יש לשלוח לעורך לפי נוהל ההנחיות לכתובת המייל: hnossek@gmail.com

הנחיות להגשת חומרים ומאמרי כתב העת בלשוניות המופיעות בצד צד ימין של המסך