מסגרות מדיה – כתב עת ישראלי לתקשורת   
 
"מסגרות מדיה: כתב עת ישראלי לתקשורת" הוא כתב העת של האגודה הישראלית לתקשורת.
זהו כתב עת אקדמי שפיט, המפרסם גיליון אחד עד שניים בשנה. כתב העת מפרסם בראש בראשונה מאמרים מקוריים בעברית העוסקים במחקר התקשורת. כמו כן, בגליונות כתב העת רואים אור בתרגום מאמרים חשובים, שראו אור במקור בכתבי עת מובילים באנגלית ורלוונטים להבנת התקשורת בישראל, כמו גם מפורסמים סקירות, דו"חות מחקר וביקורות ספרים בתחום התקשורת. 
 
העורך המייסד של כתב העת הוא ד"ר מוטי נייגר. מן הגליון השני (קיץ 2008) ועד השמיני (אביב 2012) ערך את כתב העת פרופ' עקיבא כהן. את גיליונות 9 (סתיו 2012) ועד גיליון 14 (אביב 2015) ערך פרופ' גבי וימן. את גיליונות 15 ועד 20 (קיץ 2021) ערך פרופ' הלל נוסק. החל מגיליון 21 עורך כתב העת הוא ד"ר יובל גוז'נסקי, אשר נכנס לתפקידו בימים אלה.

עד לעדכון אתר כתב העת וההנחיות לכותבים,

את כל הפניות, הצעות מאמרים, ביקורות ועוד – יש לשלוח לעורך הנכנס לפי נוהל ההנחיות הקיים, לכתובת המייל: yuvalg@mail.sapir.ac.il

השינוי היחיד כרגע הינו בהנחיות הרישום הביבליוגרפי, שצריך להיות לפי APA7.


הנחיות להגשת חומרים ומאמרי כתב העת בלשוניות המופיעות בצד צד ימין של המסך