גליון מס' 2

מסגרות מדיה: כתב עת ישראלי לתקשורת - גליון 2 
קיץ 2008
 
תוכן העניינים
 
עקיבא כהן - דבר העורך
 
מאמרים מקוריים

איילת כהן - סיפורים ממחנות פליטים: עדות והרפתקה בסיפור המסע של העיתונאי - לחצו כאן
 
עמית קמה - ללא חדר משלהן: מעורבותן של מהגרות עבודה פיליפיניות בכתב עת בן כלאיים - לחצו כאן
 
ענת קליין - בין מיתוסים למדע: נרטיב האיידס בעיתונות הישראלית בשנים 2007-1981 כדוגמה להבניה תרבותית של מחלה  - לחצו כאן
 
מאמרים מתורגמים
 
אייל זנדברג - "דכאו? זה כאן מעבר לפינה": תרבות פופולארית, הומור וזיכרון השואה - לחצו כאן
 
פול פרוש - נוכחויות מוכיחות: הֶעָדָה,תקשורת המונים וחייהם המדומיינים של זרים - לחצו כאן 
 
סקירת ספרים
 
על "לקסיקון לתקשורת" של יחיאל לימור, חנה אדוני ורפי מן, תל אביב: הוצאת ידיעות אחרונות וספרי חמד, 2007

- סקירתו של גבי וימן
- סקירתו של דוד ויצטום
 
על "קולות הקוראים: מעשה הקריאה בסביבה התקשורתית הרב ערוצית" של חנה אדוני והלל נוסק, ירושלים: מאגנס, 2007

- סקירתו של עוזי אלידע
- סקירתה של נעמה שפי
 
על ספרו של ניצן בן שאול -
"A violent world: TV images of middle eastern terror and war" Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2007