גליון מס' 3

"מסגרות מדיה" - גליון מס' 3
חורף 2009

דבר העורך – עקיבא כהן
 
מאמרים מקוריים

1. גבי וימן, יונתן כהן וענבל בר-סיני - "כוכב מושפל": בחינת הקשר בין השפלה בתכניות מציאות ובין הנאת הצופים מהן. לחצו כאן 

2. מיכל חמו - "פוּל דוסים... מלא משפחות": מנגנונים טקסטואליים לייצוג מורכב של זהות ישראלית בתכנית המציאות "סוף הדרך 2" - לחצו כאן

3. מיכל פיק חמו - לכודים בין דרמה משטרתית ובין מלודרמה חברתית - לחצו כאן

4. עמית לביא דינור ויובל קרניאל - הזכות לדעת מול הצורך בנחמה - עיתונאים ורופאים בין פרופסיונאליות לפטריוטיזם: סיקור מחלתו של ראש הממשלה אריאל שרון בעיתונות הכתובה בישראל - לחצו כאן

סקירת ספרים

1. על "המלכוד הדמוקרטי: חופש הביטוי וסייגיו" מאת רפאל כהן אלמגור (תל אביב: ספריית מעריב, 2007)

2. על "הרדיו הפיראטי בישראל" מאת יחיאל לימור וחנן נוה (יפה: פרדס הוצאה לאור, 2007)

3. על הספר "New media and innovative technologies" בעריכת טל סמואל-עזרן ודן כספי
Beer Sheva: Ben Gurion University Press, 2008

4. על הספר "The wonder phone in the land of miracles: Mobile telephony in Israel"
Akiba Cohen, Dafna Lemish, & Amit Schejter (Cresskil NJ: Hampton Press, 2008).