גליון מס' 4

"מסגרות מדיה" - גליון מס' 4
חורף 2009
 
דבר העורך - עקיבא כהן

מאמרים מקוריים

1. אבי מרציאנו, "תפקיד הפורומים הווירטואליים בהתמודדותם של נערים הומואים עם תהליך היציאה מהארון" - לחצו כאן

2. גלעד פדבה, "מדינה עירומה: ארוס, ציביליזציה וגיליון העירום של השבועון 'פנאי פלוס'" - לחצו כאן

3. אזי לב-און ורבקה נריה בן-שחר, "'פורום משלהן': עמדות ביחס לאינטרנט בקרב הגולשות בפורומים סגורים המיועדים לנשים חרדיות" - לחצו כאן

4. אורן מאיירס ויונתן כהן, "דיוקן עצמי של עיתונאים בישראל: מאפיינים, ערכים ועמדות"- לחצו כאן

סקירות ספרים

1. על "פוליטיקה תקשורתית בת זמננו: אזרחות מקוונת בעידן של מדיה On-Line, חלק א" מאת אורית גלילי-צוקר (תל אביב: רמות, אוניברסיטת תל-אביב, 2008)

2. על "Sourcing the news: Key issues in journalism - An innovative study of the Israeli press" מאת צבי רייך (Cresskill, New Jersey: Hampton, 2009)

3. על "Coming home: Media and returning Diaspora in Israel and Germany" מאת נלי אליאס (Albany: SUNY Press, 2008)