גליון מס' 5

"מסגרות מדיה" - גליון מס' 5
קיץ 2010

דבר העורך - עקיבא כהן

מאמרים מקוריים

1. דוד ויצטום, "תקשורת ללא עיתונאות?" - לחצו כאן

2. ענת פלג ורינה בוגוש, "הגלימה השחורה והעיתונות הצהובה: יחסם של השופטים אל התקשורת בישראל" - לחצו כאן

3. סיגל ברק-ברנדס ושלי גפן-קושילביץ', "'איפה רוז?!': בחינת סיקור רציחתה של רוז פיזם בעיתונות הישראלית כמקרה בוחן לייצוגי אלימות נגד ילדים" - לחצו כאן

4. עירית זאבי, "אבדן הפשטות": הרטוריקה של הפרסומת בעיתונות היומית הישראלית בעשור הראשון ובעשור הנוכחי — עיון השוואתי" - לחצו כאן

5. אזי לב-און, "שימושי אינטרנט בקמפיינים פוליטיים בישראל: הזווית המוניציפלית" - לחצו כאן

סקירות ספרים

1. על "Muting Israeli democracy: How media and cultural policy undermine free expression" מאת Amit M. Schejter , (University of Illinois Press, 2009)
 

2. על "America in JeruSALEm: Globalization, national identity, and Israeli advertising" מאת Anat First & Eli Avraham, (Lanham, MD: Lexington Books, 2009)