גליון מס' 7

"מסגרות מדיה" - גיליון מס' 7
קיץ 2011

פתיח

תוכן העניינים

דבר העורך - פרופ' עקיבא כהן

מאמרים מקוריים

1. ורד מלכה ועמית קמה, "חבל טבור שאי-אפשר לחתוך': תקשורת ישראלית כמתחזקת זהות של ישראלים מהגרים בארצות הברית"

2. איילת כהן, "לעג מר דרך חיוך קטן ועד לצחוק גדול: הומור כאמצעי ביקורתי בצילום עיתונות בישראל"

3. צבי רייך ולינור קאן, "דיוק 'אובייקטיבי' ודיוק 'סובייקטיבי' בחדשות פלילים בעיתונות הישראלית"

4. אורנית קרביץ, "שאלה של אמון: תפיסת תרומתה של התקשורת לירידת אמון הציבור במערכת המשפט בישראל"

סקירת ספרים

ילדים מדברים: דפוסי תקשורת בשיח עמיתים
שושנה בלום-קולקה ומיכל חמו (עורכות), תל אביב: המרכז לטכנולוגיה חינוכית, 2010

דפנה למיש

דבורה גולדן

מחוזות חפץ: נופי פרסומת בישראל
אביבית אגם-דאלי, תל אביב: רסלינג, 2010

אלי אברהם

מירי גל-עזר

מאוסלו עד ההתנתקות: המאבק על ארץ ישראל השלמה בעיתוני חב"ד
אורלי צרפתי, תל אביב: אוניברסיטת תל אביב, הספריה הציונית, תש"ע (2010)

יובל שרלו

צוריאל ראשי

The Arab-Israeli conflict in the media: Producing shared memory and national identity in the global television era
Tamar Asuri, London: IB Tauris, 2010

ז'רום בורדון

ג'ון אליס (John Ellis)

תקצירים לועזיים