גליון מס' 8

"מסגרות מדיה" - גיליון מס' 8
אביב 2012

שער + תוכן העניינים


דבר העורך – עקיבא כהן

דבר העורך האורח – עמית שכטר

מאמרים מקוריים


1. אבשלום גינוסר – עיצוב משטר רגולטורי: פיתוח מדיניות לגבי פרסום סמוי בטלוויזיה המסחרית בישראל.


2. טלי תאני-הררי ותהילה שוורץ אלטשולר – הפרסום הסמוי בטלוויזיה בעידן התקשורת השיווקית המשולבת וכלים לרגולציה אפקטיבית של פרסום סמוי.


3. מירה משה וטל לאור – מודל הקניון: אסדרת השידור וההפצה של תכנים אודיו-וויזואליים לפי דרישה.


4. אורלי צרפתי ועירית זאבי – "מדברים כהלכה": על הרטוריקה של פרסומות בעיתונות החרדית.


סקירות ספרים


1. "תקשורת המונים בישראל" מאת אורן סופר (רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2011)


ב. סקירתו של רפי מן


2. . "The Palestinian Arab in/outsiders: Media and conflict in Israel"

Mustafa Kabha & Dan Caspi (London: Vallentine Mitchell, 2011)


א. סקירתו של אמל ג'מאל


3. "דלתיים פתוחות: השפעת התקשורת על המשפט בישראל מאת ענת פלג (תל אביב: מטר, 2012)