גליון מס' 9

"מסגרות מדיה" - גיליון מס' 9
סתיו 2012

תוכן העניינים

דבר העורך - פרופ' גבי וימן

מאמרים מקוריים

1. עינת לחובר, "המחאה החברתית של קיץ 2011 בעיתוני הנשים בישראל"

2. חננאל רוזנברג ואיילת כהן, "נוח לי לשוחח אתכם חרישית': דפוסי שימוש והימנעות של מגמגמים בטכנולוגיות מדיה חדשה"

3. עמית קמה וסיגל ברק-ברנדס, "אילוף הבושה: הפרשות הגוף, פרסום ומסרים תרבותיים"

4. צפירה גרבלסקי-ליכטמן, "הקשר בין הלימה ואי-הלימה מילולית ולא מילולית ובין תגובות של עיתונאים ופרשנים: הופעותיו הטלוויזיוניות של חסן נסראללה במלחמת לבנון השנייה"

סקירות ספרים

God, jews and the media: religion and israel's media.
Yoel Cohen, London and new york: Routledge, 2012, 258 pages

מישל רוזנטל
צוריאל ראשי

מעבר למראה: מפת התקשורת בישראל
דן כספי, באר שבע: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 2012, 468 עמודים

תהילה שוורץ אלטשולר
אבשלום גינוסר

סוגיות מפתח בתיאוריית המדיה
דן לאפי, רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2007/2011, 261 עמודים

רועי דודזון

תקצירים לועזיים