גליון מס' 10

מסגרות מדיה גיליון מס' 10
חורף 2013

תוכן העניינים

דבר העורך - פרופ' גבי וימן

מאמרים מקוריים

 
 
 
 
 
סקירות ספרים
 
העיתון — וסיפור המשפחה שמאחוריו. עדי מרקוזה-הס, ירושלים: כרמל, 2012 , 473 עמודים
 
 
 
 
המנהיג והתקשורת — דוד בן-גוריון והמאבק על המרחב הציבורי 1963-1948. רפי מן, תל אביב: עם עובד, 2012 , 428 עמודים