גיליון מס' 11

מסגרות מדיה גיליון מס' 11
סתיו 2013

תוכן העניינים

דבר העורך - פרופ' גבי וימן

מאמרים מקוריים

1. דן קוטליאר:

"הסתגרות פומבית: נרטיבים של דיכאון בבלוגים"

2. דנה וימן-זקס:

"חסינות מטקטיקת השכנוע 'גנבת הרעם"

3. יונתן גונן:

"התכנסות סביב שני דגלים: חיסולי צה"ל בראי התקשורת הפלסטינית"

4. ארז כהן:

"התערבות או מעורבות: תהליכי רגולציה בענף התקשורת הסלולרית בישראל"

סקירות ספרים

1. דעת מיעוט בעיתונות העברית: ייצוג האוכלוסייה הערבית במרחב ציבורי משתנה. שגיא אלבז, תל אביב: דיונון, 2013 , 151 עמודים

ענת פירסט

ח'ליל רינאוי

ענת סרגוסטי

2. חדשות וקורות הימים: מחקרים בתולדות העיתונות והתקשורת העברית והיהודית. גדעון קוץ, תל אביב: הספרייה הציונית, המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית על שם אנדראה וצ'ארלס ברונפמן, אוניברסיטת תל אביב, תשע"ג/2013 , 216 עמודים

נורית גוברין

רפי מן

3. Advertising and reality: a global study of representation and content. Amir Hetsroni (Ed.), London and New York: Continuum Books, 2012, 277 pages

אלי אברהם

ענת באלינט

תקצירים לועזיים