גיליון מס' 12

 
 
 
מאמרים מקוריים
 
1. עידית מנוסביץ' ואזי לב און:
 
 
2. איתי חרל"פ:
 
 
3. אלונית ברנזון:
 
 
4. שלי גפן:
 
 
סקירות ספרים
 
1. "בתוך הקופסה: מיתוג סמוי בשידורי הטלוויזיה המסחרית בישראל". 137 עמודים , ענת באלינט, ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2012
 
 
2. יחסי ציבור: אסטרטגיה וטקטיקה. יחיאל לימור, ברוך לשם, לאה מנדלזיס, רעננה: האוניברסיטה הפתוחה,
 
679 עמודים , תשע"ד/ 20
 
 
 
3. תגובה לסקירת ספר