גיליון מס' 14

מסגרות מדיה גיליון מס' 14
אביב 2015
 
 

מאמרים מקוריים

רווית טוב-לי ואורן מאיירס

"דמיו זועקים כל העת מן האדמה": משפט, עיתונות וזיכרון בפרשת רצח הנער דני כץ

אסנת רוט-כהן ודורית צימנד-שיינר

המדיום הוא המסר (הפרסומי)? על דרכי ביטוי יצירתיות בקמפיינים פרסומיים באמצעי תקשורת מסורתיים וחדשים

אסנת רוט-כהן ויחיאל לימור

"מאומנות לתעשייה": גורמים, תהליכים ונקודות ציון בהתפתחות תעשיית הפרסום בישראל

מורן ירחי

המאבק בין הישראלים לארגוני הטרור הפלסטינים על סיקור הסכסוך בעיתונות הזרה

סקירות ספרים

נאמנות למקור: תקשורת, אידיאולוגיה ותרבות פוליטית בישרא
שגיא אלבז, תל אביב: רסלינג, 2014, 299 עמודים
 
 
 
חיסיון עיתונאי
ישגב נקדימון, שריגים-ליאון: נבו,2013, 378 עמודים
 
 
 
ייצוגי מורים בתקשורת הישראלית
ארנת טורין, תל אביב: מכון מופ"ת, 2014, 310 עמודים
 
 
 
 
לגיליון השלם לחצו כאן.