גיליון מס' 15

מסגרות מדיה גיליון מס' 15
חורף 2015
 
 
 
מאמרים מקוריים

בשדה מחקר התקשורת

סקירות ספרים
 
Communicating awe: Media memory and Holocaust commemoration
Oren Meyers, Eyal Zandberg & Motti Neiger. Houndsmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014, 185 pages

על ההדרה: ייצוגים תקשורתיים של "אחרים"
עמית קמה וענת פירסט, תל אביב: רסלינג, 2015, 263 עמודים

העולם בצהוב: לידת עיתונות ההמון הארץ-ישראלית (מ"הצבי" ל"האור", 1914-1884)
עוזי אלידע, תל אביב: המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית על שם שלום רוזנפלד, אוניברסיטת תל אביב, 2015, 278 עמודים

הסיפור החלוצי של חקר דעת הקהל בישראל: המכון למחקר חברתי שימושי, 1994-1947
גבי וימן, תל אביב: צבעונים הוצאה לאור, 2015, 410 עמודים
 
לגיליון השלם של "מסגרות מדיה" 15, חורף 2015  לחצו כאן.