גיליון מספר 19

מסגרות מדיה גיליון 19 חורף 2020

 

לגיליון השלם לחצו כאן

 

תוכן העניינים

פתיח

דבר העורך – הלל נוסק                                                                                                   א

מאמרים מקוריים

 

 

אודליה דיין-גבאי
איזה מין נשיא: פרשת משה קצב כנקודת מפנה בשיח התקשורת על עבירות מין בישראל                                                                                                                        43

 

גילעד גרינוולד

בשדה מחקר התקשורת: דו"חות מחקר

 

 

 סקירת ספרים

משדרים תחת אש: רדיו חינוכי במצבי חירום. ספרה של אלה בן-עטר (2019). הוצאת פרדס

 

אורי פז                                                                                                                         101

אודי לבל                                                                                                  105