פרטי התקשרות:
טלפון 1: 09-8911015
טלפון 2: 0544-891722
פקס: 153-9-8911015
דוא”ל 1: danca@bgu.ac.il